Avfall

Denna webbplats innehåller information om avfallshantering, avgifter och insamlingsplatser samt sortering av avfall.

Avfallshantering

Rosk’n Roll avfallshanteringstjänsten tar hand om den avfallshantering som Sibbo kommun ansvarar för. Till bolagets uppgifter hör insamling av avfall, mottagning av avfall och farligt avfall, återvinning av avfall samt upprätthållande av avfallsstationer, återvinningsstationer och regionala insamlingsplatser.

Miljövårdsmyndigheten i Sibbo kommun sköter den allmänna övervakningen av avfallshantering, återvinning och behandling av avfall samt övervakningen av utsläpp och andra olägenheter för miljön som förorsakas av dessa.Borgå regionala avfallsnämnd

Borgå regionala avfallsnämnd är en gemensam nämnd för Askola, Lovisa, Borgå, Borgnäs och Sibbo. Nämnden ansvarar för avfallshanteringens myndighetsuppgifter. Avfallsnämnden grundades i oktober 2012 och Borgå fungerar som värdkommun.

Nämndens uppgifter

  • Beslutar om avfallshanteringsbestämmelserna, avfallstaxan och avfallstransportsystemen inom verksamhetsområdet
  • Svarar för debiteringen av avfallsavgifter och skälighetsprövningen samt hanteringen av påminnelserna
  • Beviljar undantag till avfallshanteringsbestämmelserna, exempelvis förlängt tömningsintervall för avfallskärl
  • Följer upp att avfallslagstiftningen och avfallshanteringsbestämmelserna förverkligas på verksamhetsområdet.

Avfallshanteringskoordinatorns byrå finns i Borgå stads utrymmen.

Tilläggsinformation

Kommunens tillsynsmyndighet
Ari Sirkka,
Miljöövervakare
Kontaktuppgifter

Avfallhanteringsmyndighet

Borgå regionala avfallsnämnd
Avfallshanteringskoordinator
Krämaretorget B, 06100 Borgå
Tfn 040 676 1432
sanna.tarmi2@porvoo.fi


Senast ändrat 12.03.2018