Kontaktuppgifter

Sibbo Vatten

Postadress:

Stora Byvägen 18, 04130 SIBBO
Växel (09) 23531

E-post: vattenverket@sibbo.fi 

Faktureringsförfrågningar under tjänstetid tfn. 09-2353 6904 eller 09-2353 6805

Felanmälningar under tjänstetid (mån.–tors. 7–15.30, fre. 7-13.45): tfn. 040 191 6090

Felanmälningar under övriga tider: tfn. 050 554 4538

Man kan kontakta journumret till exempel om vattentrycket plötsligt sjunker eller om det finns färg- eller smakfel i kalla vattnet och vattnet inte blir normalt trots att man låter vattnet rinna en god stund. Om ärendet däremot gäller problem i en privat fastighet (t.ex. bostadsaktiebolag eller egnahemshus), ska anmälan göras till fastigheten eller problemet lösas själv (se frågor och svar nedan).

Info till leverantörer:
FO-nummer: 0203533-8

E-fakturor

Namn, enhet: Sibbo Vatten
Adress för e-faktura: 003702035338007
Förmedlare: CGI
Förmedlarens kod: 003703575029

I fall ni inte ännu skickar e-fakturor, skall fakturorna skickas till adressen:
Sipoon Vesi, PL 709, 00074 CGI.

I fall ni vill skickar fakturor via e-post, skall de skickas i PDF-format till ostolaskut.fi@cgi.com eller purchaseinvoices.fi@cgi.com.

Suomeksi

 


Affärsverksdirektör
Matti Huttunen
09 2353 6910
 
Sektorsekreterare
Monica Jarvis
09 2353 6805
Sektorsekreterare
Camilla Lindström
09 2353 6904
Rörmästare
Esko Aropaltio
09 2353 6903
Vattenförsörjningstekniker
Nils Sällström
09 2353 6902
Senast ändrat 16.03.2017