Veterinärvård

Veterinärvården ordnas av Borgå stads hälsoskydd

  • Grundläggande veterinärtjänster för sällskaps- och nyttodjur
  • Ordnande av veterinärjour
  • Exportintyg för djur
  • Djurskyddsrådgivning och djurskyddsanmälningar
  • Förebyggande av djursjukdomar

Veterinärmottagningarna

Tidsbeställning till mottagningen vardagar kl. 8 – 9. I brådskande fall får man tag på veterinären vardagar kl. 9 – 16 genom att lämna ett meddelande i telefonsvararen.

Mottagningen i Sibbo

Veterinärmottagningen i Sibbo, flyttar 29.9.2017!

De nya utrymmena finns i Nickby vid adressen Handelsgränd 1. De nya utrymmena måste renoveras för att lämpa sig för denna verksamhet och fås därför i bruk först i slutet av året. Information om tidpunkten ges i ett senare skede.

Smådjur från Sibbo tas tillfälligt emot vid mottagningen i Borgå, adressen Teknikbågen 1, 06100 Borgå tills man kan ta i bruk de nya utrymmena i Nickby. Sjukbesök hos stordjur på Sibbo område och smådjurens hembesök sköts främst från Sibbo.

Veterinären för Sibbo nås från det gamla numret, tfn 050 522 2796, även innan den nya mottagningen tas i bruk.

Borgå mottagning
Teknikbågen 1 (Kungsporten), 06100 Borgå
Tfn. kl. 8-9 (019) 5204247 ja kl. 9-16 puh. 0400 912640
E-post: porvoonelainlaakari@porvoo.fi (e-posten läses en gång per dag))

Sibbo mottagning
Handelsgränd 1 (Nickby), öppnas senare i höst
04130 Sibbo
Tfn. 050 5222796

Tilläggsinformation ger:
Katja Mustonen
III stadsveterinär-praktiker
Miljöhälsovården
Teknikbågen 1 A, 06100 Borgå
Tfn. 040- 4895797
katja.mustonen@porvoo.fi

 

VETERINÄRJOUR FRÅN OCH MED 31.12.2015

Hälsoskyddet i Borgå erbjuder veterinärtjänster åt Askola, Lappträsk, Borgnäs och Sibbo kommuner samt åt Lovisa och Borgå stad.

Hälsoskyddet vid Borgå stad påbörjade joursammarbete med Vanda stad från och med 31.12.2015. Vanda stad svarar för hela områdets jour som gäller smådjur och Borgå stad svarar för jouren gällande stordjur.


Stadsveterinärens mottagning i Vanda ( belägen nära köpcentret Jumbo)
Backasgränden 5
01510 Vanda
(färdväg mellan Elantovägen 3 och 5)


Veterinärerna vid hälsoskyddet i Borgå stad dejourerar omväxlande från olika håll inom verksamhetsområdet (veterinärjour för stordjur).

Vid jourverksamheten efterföljer man den kommunala veterinärtaxan.

KUNDERNAS TELEFONNUMMER TILL VETERINÄRJOUREN FÖRBLIR OFÖRÄNDRAT
tfn 0600 18998

Välj 1: Smådjur
Välj 2: Stordjur

Veterinärjouren

Veterinärjouren fungerar utanför tjänstetid dygnet runt vardagar och veckoslut. Veterinärjouren är avsedd endast för nödfall. Också Räddningsverket i Östra Nyland har alltid reda på den jourhavande veterinären och kontaktuppgifterna.

Tfn 0600 18998
avgiftsbelagt servicenummer, se avgifter

Om den jourhavande veterinären är på sjukbesök lämnar han eller hon ett meddelande på svararen i sin mobil. På mottagningsnumret ska man inte lämna meddelanden. På jourhavande veterinärens automatiska telefonsvarare kan man be veterinären ringa upp om han eller hon inte kan svara.

Uppge namn, telefonnummer, djurart och orsaken till vårdbehovet. Veterinären kontaktar uppringaren genast efter att ha lyssnat till meddelandet.

 Suomeksi

Senast ändrat 02.10.2017