Ympäristönsuojeluhenkilöstö ja tehtäväjako

På svenska

Ympäristönsuojeluyksikkö
PL 7 (käyntiosoite Iso Kylätie 18, Nikkilä)
04131 SIPOO
Fax. 09 2353 6709
ymparistonsuojelu@sipoo.fi


Ympäristönsuojelupäällikkö
Christel Kyttälä
09 2353 6850
 • ympäristönsuojeluyksikön esimies
 • suunnittelu, kehitys- ja strategiatyö
 • luonnon muistomerkkien rauhoittaminen
 • rakennus- ja ympäristövaliokunnan esittelijä

vs. Ympäristönsuojelutarkastaja
Laura Kotilainen
09 2353 6851
- ympäristöluvat (murskaus)
- maa-ainesluvat
- meluntorjunta (meluilmoitusten käsittely ja valvonta, haittailmoitukset)
- vapautukset vesi- ja viemärilaitokseen liittymisestä
- maastoliikennelaki
- vesiliikennelaki
Ympäristönsuojelutarkastaja
Anu Juvonen
09 2353 6851
Poissa 1.5.2016 - 13.5.2018

vs. Ympäristönsuojelutarkastaja
Arja Lahtinen
09 2353 6853
- haja-asutuksen jätevesien käsittely
- maatalouden ympäristönsuojelu
(myös ympäristöluvat)
- oja-asiat (ojitus, ojariidat ym.)


- vesiensuojelu
- ilmoitukset jättiputkista
Ympäristönsuojelutarkastaja
Eeva Somerkoski
09 2353 6853
Poissa 1.3.2016 - 31.1.2017

 


Ympäristönsuojelutarkastaja
Saija Ruponen
09 2353 6852
 • ympäristöluvat (teollisuus)
 • maa-ainesluvat
 • teollisuuslaitosten valvonta
 • laitosten rekisteröinti ja valvonta (VOC, jakeluasemat, lämpölaitokset ja asfalttiasemat)
 • jätteiden hyödyntäminen maarakentamisessa
 • poikkeamiset ympäristönsuojelumääräyksistä öljysäiliön maahan jättämiseksi

Ympäristövalvoja
Ari Sirkka
09 2353 6838
 • jätelain mukainen valvonta ml. roskaantumistapaukset
 • keräystoiminnasta tehtävät ilmoitukset jätehuoltorekisteriin
 • maa-ainesten ottamisen valvonta ja kotitarveotto
 • vesistöihin liittyviä projektitöitä
 • rakennetun ympäristön valvonta

 

Sähköiset lomakkeet

Sipoon kunnan ympäristönsuojeluyksikössä on otettu käyttöön valtakunnallinen Lupapiste-palvelu
 

Henkilötietolomake PDF

Selvitys jätevesijärjestelmästä PDF

Jätevesijärjestelmän suunnitelma PDF

Hakemus talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeamiseksi PDF

Hakemus vapauttamiseksi velvollisuudesta liittyä vesihuoltolaitoksen vesi- ja/tai viemäriverkostoon PDF

Selvitys koko ruokakunnan varallisuudesta PDF

Ilmoitus poikkeamisesta karjalannan varastoinnille edellytetystä 12 kk tilavuudesta (Patterointi-ilmoitus) PDF

Meluilmoituslomake PDF

Hakemus moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla ajoon maastossa PDF

Hakemus jätteiden sijoittamisesta maaperään PDF

Viimeksi muokattu 27.03.2017