Suomeksi

Bostadstomter till salu

Om du letar efter en tomt för ditt företag, hittar du sådana på sidan för företagstomter.

Sibbo kommun säljer i Söderkulla på Hassellundens utvidgade planområde höghus- och radhustomter.

Sibbo kommun säljer egnahemshustomter och småhus- och höghustomter på detaljplaneområden i Nickby och i Söderkulla samt företagstomter på Lönnbacka företagspark och Bastukärr logistik-område.

Höghustomter och företagstomter

mätnings- och fastighetschef Pekka Söyrilä
tfn 040 191 4360
pekka.soyrila@sibbo.fi

Egnahemshustomter

mätningstekniker Vidar Lindqvist
tfn 050 071 7264
vidar.lindqvist@sibbo.fi
.
.

EGNAHEMSHUSTOMTER

Herrgårdsbrinken (Nickby)

Lediga egnahemshustomter på Herrgårdsbrinkens detaljplaneområde

Tasträsk (Söderkulla)

En egnahemshustomt på Tasträsk området reserverades på våren. 
På Tasträsk området planeras nya egnahemshustomter under de närmaste åren.

Sibbo Ådal (Nickby)

Kommunen säljer egnahemshustomter i Sibbo Ådal hösten 2017 och våren 2018. Läs mer om egnahemshustomterna på webbplatsen www.sibboadal.fi.

BOSTADSTOMTER

Sibbo Ådal (Nickby)

Hassellunden (Söderkulla)

Lediga tomter för bostadshus och bostadsvåningshus på Hassellundens detaljplaneområde i Söderkulla

Hassellunden


Företagstomter

Senast ändrat 30.01.2018