Kehitys- ja kaavoituskeskuksen yhteystiedot

 

Kehitys- ja kaavoituskeskus toimii suoraan kunnanhallituksen ja maankäyttöjaoston alaisuudessa. På svenska
Keskuksen tehtäviin kuuluvat erityisohjelmien luominen, pitkän aikavälin suunnittelu, matkailu- ja
elinkeinoasiat, joukkoliikenne, kaavoitus-, maankäyttö-, tontinmyynti-,  kiinteistönmuodostus- ja mittausasiat.

Ensisijaisesti pyydämme ottamaan yhteyttä asiakaspalveluun, puh. 09 2353 6000, josta puhelu ohjataan oikealle henkilölle.

Hallinto ja suunnittelu

Erikoissuunnittelija
Rita Lönnroth
09 2353 6711

Elinkeinopäällikkö
Rauno Tiainen
09 2353 6712

Sähköposti: etunimi.sukunimi@sipoo.fi

Yleiskaavoitus

Yleiskaavapäällikkö
Kaisa Jama
09 2353 6702

Liikennesuunnittelija
Eva Lodenius
09 2353 6713

Vuorovaikutussuunnittelija
Virva Korkeamäki
09 2353 6723

Sähköposti: etunimi.sukunimi@sipoo.fi

Kaavoitus  

Kaavoituspäällikkö
Matti Kanerva
09 2353 6720

Kaavoitusarkkitehti
Johanna Horelli
09 2353 6722

Kaavoitusarkkitehti
Jarkko Lyytinen
09 2353 6724

Kaavoitusarkkitehti
Pilvi Nummi
09 2353 6728

Kaavoittaja
Mirva Talusen
09 2353 6719

Suunnitteluavustaja
Barbro Lindström
09 2353 6726

Paikkatietosuunnittelija
Birgitta Smeds
09 2353 6725

Sähköposti: etunimi.sukunimi@sipoo.fi

Mittaus ja kiinteistö

Vt. kehitysjohtaja, mittaus- ja kiinteistöpäällikkö
Pekka Söyrilä
09 2353 6731

Maanmittausinsinöörin sijainen
Teemu Laine
09 2353 6732

Mittausteknikko
Vidar Lindqvist
09 2353 6733

Paikkatietoinsinööri
Tuija Tzoulas
09 2353 6735

Kartoittaja
Janne Karjalainen
09 2353 6734


Sähköposti: etunimi.sukunimi@sipoo.fi

Viimeksi muokattu 04.12.2017