Äldrerådets sammansättning 2015-2016

 

13 medlemmar och lika många personliga ersättare. Kommunstyrelsen valde till äldrerådet 6 medlemmar  enligt penionärsföreningarnas och krigsveteranernas förslag. Kommunsturelsen valde även 4 förtroendemän och 3 tjänstemän. Tjästemännen borde representera social- och hälsovårdsavdelningen, bildningsavdelningen och avdelningen för teknik och miljö. Äldrerådet väljer ett ordförande och ett viceordförande bland sina medlemmar.Suomeksi

 

medlem                                              ersättare 

Kommunens representanter 

Pauli Heikkilä                                     Matti Viita
Hans Blomberg                                 Rolf Björkell
Maarit Virtanen                                   Jari Hursti
Seija Ryynänen
                                  Veikko Lindell 


Organisationernas representanter 

Sibbo Pensionärsförening rf.

Karl-Gunnar Skogberg                        Bjarne Heinonen                                     
Solveig Herlin                                       Johanna Lindström

Sipoon Eläkkeensaajat ry.
Kaarlo Kuntsi                                        Marja Martemaa
Aila Vatjus-Anttila                                 Anja Nevala

Sibbo Krigsveteraner rf.
Herbert Björkman                                Sven-Gustav Åström 
Harry Blomqvist                                    Lars Björkell
 


Tjänsteinnehavare 
 

Social- och hälsovårdsavdelningen
Helena Räsänen                                Nina Martikainen                          

Bildningsavdelningen 
Piritta Forsell                                        Annelie- Åkerman-Anttila

Avdelningen för teknik och miljö

Rainer Långsjö                                     Anu Juvonen

 

Verksamhetsberättelse 2013

Kontaktuppgifter:

 

Ordförande Kaarlo Kuntsi, tfn 050 469 08 75, kaarlo.kuntsi@gmail.com
Viceordförande Harry Blomqvist, tfn. 0400 177 684

Post till äldrerådet:
Äldrerådets sekreterare Nina Weckman, PB 7, 04131 Sibbo, tfn. 09 2353 6690, nina.weckman@sipoo.fi

 

Medlemmarnas kontaktuppgifter (pdf)

 Senast ändrat 28.09.2016