Dygnet runt boendevård

Boendeservice-enheten Solgränd, Jussasvägen 18 A, 1.vån. 04130 SibboSuomeksi

avdelningsskötare Tina Lindgren
tfn, (09) 2353 6594
e-post: tina.lindgren(at)sibbo.fi

kansli: (09) 2353 6591 

Boendeservice enhet Solgränd erbjuder  15 klienter med minnesstörningar individuell, trygg och rehabiliterande vård dygnet runt.

Målsättningen är att klienterna har en god livskvalitet  i hemlik boendemiljö samt erbjuds möjlighet att delta i olika aktiverande och funktions upprätthållande verksamhetsformer. Egenvårdare utses till klienterna som tar hand om att förverkliga bestämda angelägenheter. Personalen  är lyhörd inför  klienternas  individuella behov och  önskemål  samt  beaktar deras resurser i vardagen. Personalen vill upprätthålla aktiv kontakt och samarbete med  anhöriga. Anhöriga har  möjlighet att delta i planering och förverkligande av klienternas vård  och omsorg på enheten.

 

Boendeservice-enheten Sommarvind, Jussasvägen 18A, 2.vån., 04130 Sibbo

avdelningsskötare Tina Lindgren
tfn, (09) 2353 6594
e-post: tina.lindgren(at)sibbo.fi

kansli: (09) 2353 6596

Sommarvind erbjuder dygnet runt boendeservice individuellt, tryggt och med rehabiliterande vårdmedel för 16 ålderstigna klienter.

Sommarvinds princip är att trygga ett månsidigt rehabiliterande omgivning. Vi satsar speciellt på utevistelse, olika typer av gruppaktiviteter och social rehabilitering.

Bekanta Dig med Solgränds och Sommarvinds brochyr PDF

 

Boendeservice-enheten Solliden, Jussasvägen 18B, 04130 Sibbo

avdelningsskötare Sanna Siltala
tfn. (09) 2353 6587
e-post: sanna.siltala(at)sipoo.fi

kansli: (09) 2353 6581

Solliden är en vårdenhet åt minnessjuka Sibbobor. I Solliden finns 18 boendeplatser och fyra korttidsplats. Vi erbjuder våra klienter personlig vård i en trygg och hemtrevlig miljö. Vi förverkligar rehabiliterande vårdarbete och enligt klienternas egna krafter med tyngdpunkt i en aktiv vardag.

 

Regnbågen, Jussasvägen 14, 2.vån, 04130 Sibbo

avdelningsskötare Mira Pajunen
tfn. (09) 2353 6484
e-post: mira.pajunen(at)sibbo.fi

kansli: (09) 2353 6483

Regnbågens avdelning är avsedd för äldre Sibbobor som är i behov av  långtidsvård men som inte är i behov av akut sjukhusvård och vars vård inte är möjligt eller ändamålsenligt att ordna i det egna hemmet. Avdelningen har 32 platser. Mångprofessionellt arbetsmiljö garanterar vårdens kvalité.

Verksamhets idén baserar sig på respekt för de äldres egenbestämmanderätt och individualitet i en hemtrevlig och trygg omgivning ända till livets slut. Vi förverkligar funktionell och rehabiliterande arbetssätt och tar klienternas potential i beaktande i vården. Senast ändrat 20.10.2017