Dygnet runt boendevård

Boendeservice-enheterna Solgränd (1. vån.) och Sommarvind (2. vån), Jussasvägen 18 A, 04130 SibboSuomeksi

Avdelningsskötare Tina Lindgren
tfn: (09) 2353 6594
e-post: tina.lindgren(at)sipoo.fi

Personal: Solgränd (09) 2353 6591
Personal: Sommarvind (09) 2353 6596

Effektiverade serviceboende enheterna för äldre Solgränd och Sommarvind fungerar på två våningar. På enheterna kan äldre par bo tillsammans. Personal finns på plats dygnet runt.

Solgränd enheten ( 1 vån. )  har 15 rum för personer med hinder i minnesfunktionerna.

Sommarvind enheten ( 2 vån. ) har 16 rum för personer med hinder i den fysiska funktionsförmågan eller minnesfunktionerna. Ett av rummen är avsett för korttids behov.

Målsättningen är att klienterna har en god livskvalitet i en mångsidig hemlik boendemiljö. Boendeomgivningen befrämjar till möjligheter att delta i olika aktiverande och funktions upprätthållande verksamhetsformer. Egenvårdare utses att fungera som stödperson till klienterna och tar hand om att förverkliga bestämda överenskomna angelägenheter. Personalen är lyhörd inför klienternas individuella behov och önskemål samt beaktar deras resurser i vardagen. Personalen upprätthåller aktiv kontakt och samarbete med anhöriga. Anhöriga erbjuds delaktighet genom möjlighet att delta i planering och förverkligande av klienternas omsorg och tillsyn på enheten. På boendena finns direkt närhet till ett rymligt utevistelse område.

Bekanta Dig med Solgränds och Sommarvinds brochyr PDF
Vi finns på facebook: asumispalveluyksiköt suvikuja ja suvituuli

 

Boendeservice-enheten Solliden, Jussasvägen 18B, 04130 Sibbo

avdelningsskötare Sanna Siltala
tfn. (09) 2353 6587
e-post: sanna.siltala(at)sipoo.fi

kansli: (09) 2353 6581

Solliden är en vårdenhet åt minnessjuka Sibbobor. I Solliden finns 18 boendeplatser och fyra korttidsplats. Vi erbjuder våra klienter personlig vård i en trygg och hemtrevlig miljö. Vi förverkligar rehabiliterande vårdarbete och enligt klienternas egna krafter med tyngdpunkt i en aktiv vardag.

 

Regnbågen, Jussasvägen 14, 2.vån, 04130 Sibbo

avdelningsskötare Mira Pajunen
tfn. (09) 2353 6484
e-post: mira.pajunen(at)sibbo.fi

kansli: (09) 2353 6483

Regnbågens avdelning är avsedd för äldre Sibbobor som är i behov av  långtidsvård men som inte är i behov av akut sjukhusvård och vars vård inte är möjligt eller ändamålsenligt att ordna i det egna hemmet. Avdelningen har 32 platser. Mångprofessionellt arbetsmiljö garanterar vårdens kvalité.

Verksamhets idén baserar sig på respekt för de äldres egenbestämmanderätt och individualitet i en hemtrevlig och trygg omgivning ända till livets slut. Vi förverkligar funktionell och rehabiliterande arbetssätt och tar klienternas potential i beaktande i vården. Senast ändrat 23.10.2017