Ympärivuorokautinen hoiva-asuminen 

 

Asumispalveluyksikkö Suvikuja, Jussaksentie 18 A 1.krs, 04130 Sipoo

Osastonhoitaja Tina Lindgren
puh.(09) 2353 6594
s-posti: tina.lindgren(at)sipoo.fi

Kanslia: (09) 2353 6591

Suvikuja tarjoaa ympärivuorokautista asumispalvelua yksilöllisesti, turvallisesti ja kuntouttavan hoitotyön keinoin 15 muistisairaalle asiakkaalle.På svenska

Tavoitteena asiakkaiden kanssa on luoda hyvä ja miellyttävä kodinomainen asuinympäristö sekä tarjota mahdollisuus osallistua virikkeisiin ja toimintakykyä ylläpitävään toimintaan. Asiakkaille nimetään omahoitaja joka huolehtii sovittujen asioiden käytäntöön panosta. Henkilökunta huomioi yksilöllisesti asiakkaiden erityistarpeet ja toiveet sekä huomioi heidän voimavaransa arjessa. Henkilökunta haluaa olla aktiivisessa vuorovaikutuksessa omaisten kanssa ja omaisilla on myös mahdollisuus osallistua läheistensä hoidon suunnitteluun ja toteutukseen.

 

Asumispalveluyksikkö Suvituuli, Jussaksentie 18 A  2.krs, 04130 Sipoo

Osastonhoitaja Tina Lindgren
puh.(09) 2353 6594
s-posti: tina.lindgren(at)sipoo.fi

Kanslia: (09) 2353 6596

Suvituuli tarjoaa ympärivuorokautista asumispalvelua yksilöllisesti, turvallisesti ja kuntouttavan hoitotyön keinoin 16 ikääntyneelle asiakkaalle.

Suvituulen toimintaperiaattena on monipuolinen kuntouttava elinpiiri. Suvituulessa panostetaan erityisesti ulkoiluun, ryhmätoimintaan ja sosiaaliseen kuntoutukseen.

Tutustu Suvikujan ja Suvituulen yksikköesitteeseen PDF 

 

Asumispalveluyksikkö Suvirinne, Jussaksentie 18 B, 04130 Sipoo

Osastonhoitaja Sanna Siltala
puh. (09) 2353 6587
S-posti: sanna.siltala(at)sipoo.fi

Kanslia: (09) 2353 6581

Suvirinne on hoivakoti sipoolaisille muistisairaille. Suvirinteessä on 18 asumispalvelupaikkaa ja neljä lyhytaikaispaikka. Tarjoamme asukkaillemme heidän yksilöllisistä tarpeistaan lähtevää hoitoa turvallisessa ja kodinomaisessa ympäristössä. Toteutamme kuntouttavaa hoitotyötä voimavaralähtöisesti ja painopiste on aktiivisessa arjessa.

 

Sateenkaari, Jussaksentie 14 2.krs, 04130 Sipoo

Osastonhoitaja Mira Pajunen
puh. (09) 2353 6484
s-posti: mira.pajunen(at)sipoo.fi

Kanslia: (09) 2353 6483

Sateenkaaren osasto on tarkoitettu pitkäaikaishoitoa tarvitseville sipoolaisille ikäihmisille, jotka eivät ole akuutin sairaalahoidon tarpeessa ja joiden hoitoa ei ole mahdollista eikä tarkoituksenmukaista järjestää omassa kodissa. Osastolla on 32 paikkaa. Hoidon laadun takaa moniammatillinen työyhteisö.

Toiminta-ajatuksena on vanhuksen yksilöllisyyttä ja itsemääräämisoikeutta kunnioittava asuinpaikka kodinomaisessa ja turvallisessa ympäristössä elämän loppuun saakka. Hoidossa toteutamme toiminnallista ja kuntouttavaa, voimavaralähtöistä työotetta. 

Viimeksi muokattu 20.10.2017