Ympärivuorokautinen hoiva-asuminen 

 

Asumispalveluyksiköt Suvikuja (1. krs.) ja Suvituuli (2. krs.), Jussaksentie 18 A, 04130 Sipoo

Osastonhoitaja Tina Lindgren
puh.(09) 2353 6594
s-posti: tina.lindgren(at)sipoo.fi

Henkilökunta: Suvikuja (09) 2353 6591
Henkilökunta: Suvituuli (09) 2353 6596

Suvikujan ja Suvituulen ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen yksiköt toimivat kahdessa kerroksessa. Yksiköissä voivat pariskunnat asua yhdessä. Henkilökuntaa on paikalla ympäri vuorokauden.På svenska

Suvikujalla ( 1 krs. ) on 15 asukashuonetta henkilöille, joilla on muistisairaus.

Suvituulessa  ( 2krs. ) on 16 asumishuonetta henkilöille, joilla on fyysisen toimintakyvyn  tai  muistitoiminnan heikentymistä. Yksi huone on varattu lyhytaikaiseen käyttöön.

Tavoitteena on luoda hyvä ja miellyttävä asuinympäristö sekä monipuolinen elinpiiri, joka edistää mahdollisuutta osallistua harrastuksiin ja toimintakykyä ylläpitävään toimintaan. Asiakkailla on nimetty vastuuhoitaja, joka toimii tukihenkilönä sekä huolehtii sovittujen asioiden käytäntöön panosta. Henkilökunta huomioi yksilöllisesti asiakkaiden erityistarpeet ja toiveet sekä huomioi heidän voimavaransa arjessa. Henkilökunta on aktiivisessa vuorovaikutuksessa omaisten kanssa. Omaisille tarjotaan mahdollisuus osallistua läheistensä hoivan ja huolenpidon suunnitteluun ja toteutukseen. Yksiköiden yhteydessä on laaja piha ja oleskelualue.

Tutustu Suvikujan ja Suvituulen yksikköesitteeseen PDF 
Olemme myös facebookissa: asumispalveluyksiköt suvikuja ja suvituuli

 

Asumispalveluyksikkö Suvirinne, Jussaksentie 18 B, 04130 Sipoo

Osastonhoitaja Sanna Siltala
puh. (09) 2353 6587
S-posti: sanna.siltala(at)sipoo.fi

Kanslia: (09) 2353 6581

Suvirinne on hoivakoti sipoolaisille muistisairaille. Suvirinteessä on 18 asumispalvelupaikkaa ja neljä lyhytaikaispaikka. Tarjoamme asukkaillemme heidän yksilöllisistä tarpeistaan lähtevää hoitoa turvallisessa ja kodinomaisessa ympäristössä. Toteutamme kuntouttavaa hoitotyötä voimavaralähtöisesti ja painopiste on aktiivisessa arjessa.

 

Sateenkaari, Jussaksentie 14 2.krs, 04130 Sipoo

Osastonhoitaja Mira Pajunen
puh. (09) 2353 6484
s-posti: mira.pajunen(at)sipoo.fi

Kanslia: (09) 2353 6483

 Sateenkaaren osasto on tarkoitettu pitkäaikaishoitoa tarvitseville sipoolaisille ikäihmisille, jotka eivät ole akuutin sairaalahoidon tarpeessa ja joiden hoitoa ei ole mahdollista eikä tarkoituksenmukaista järjestää omassa kodissa. Osastolla on 32 paikkaa. Hoidon laadun takaa moniammatillinen työyhteisö.

Toiminta-ajatuksena on vanhuksen yksilöllisyyttä ja itsemääräämisoikeutta kunnioittava asuinpaikka kodinomaisessa ja turvallisessa ympäristössä elämän loppuun saakka. Hoidossa toteutamme toiminnallista ja kuntouttavaa, voimavaralähtöistä työotetta. 

Viimeksi muokattu 23.10.2017