Privata dagvårdsenheter och lekverksamhet

Till privat dagvård kan familjer ansöka om privatvårdsstöd och kommuntillägg från FPA. Läs mer om privatvårdsstödet på Stöd för privatvård och kommuntillägg.

Deltagandet i lekverksamheten påverkar inte utbetalningen av FPA stöden.

I Södra Sibbo ordnas privat daghemsvård i följande enheter:

Lekverksamhet ordnas av Immersby Lekis (svenskspråkig)

I Norra Sibbo erbjuds privat dagvård på följande enheter:

 

I grannkommunerna erbjuder följande enheter privat dagvård för Sibbobor:

Vanda:

Kervo:

Träskända:

 Helsingfors:

Suomeksi

 

Senast ändrat 09.05.2018