Luonnonsuojelu

Luonnonsuojelu perustuu luonnonsuojelulakiin (1996). Sen päätavoitteena on luonnon monimuotoisuuden turvaaminen sekä luonnonkauneuden ja maisema-arvojen vaaliminen. Luonnonsuojelun keskeisiä keinoja ovat luonnonsuojelualueiden ja luonnonmuistomerkkien rauhoittaminen sekä luontotyyppien ja eliölajien suojelu. Luonnonsuojelualueet lisäävät paikallisen luonnon monimuotoisuutta ja suovat mahdollisuuden uhanalaisten lajien elinympäristön säilymiselle.

Uudenmaan ELY-keskukset vahvistavat päätöksillään yksityismaille perustettavat luonnonsuojelualueet. Maanomistajan aloitteesta luonnonmuistomerkkien rauhoitushankkeista päättää Sipoon ympäristönsuojelujaosto

 

Sipoon luonnonsuojelualueita

Sipoossa on yhteensä 58 luonnonsuojelualuetta. Alueista 50 sijaitsee mantereella tai sen läheisyydessä vesialueella ja loput saarissa, joihin ei ole tieyhteyttä.

Ensimmäinen luonnonsuojelualue on perustettu vuonna 1956, jolloin Molnträsk sai rauhoituspäätöksen. Siitä alkaen luonnonsuojelualueita on perustettu melko tasaiseen tahtiin.

 
Viimeksi muokattu 16.02.2018

Yhteyshenkilö

Ympäristönsuojelupäällikkö
Christel Kyttälä
050 5487 595

På svenska