Media och sociala media


19.10.2017

Förskoleundervisning i privat regi föreslås i Sibbo

I Sibbo föreslås att den lagstadgade förskoleundervisningen kan ske i privat regi. Bildningsnämnden i Sibbo ska behandla ärendet 24.10.2017.

Nyhet

19.10.2017

Premiering av Sibbos bästa idrottare 2017

Bildningsutskottets fritidssektion i Sibbo premierar framgångsrika idrottare.

Nyhet

19.10.2017

Familjegrupphem för ungdomar som beviljats asyl föreslås till Sibbo

Det föreslås att de elva ungdomar som beviljats asyl och som annars skulle vara tvungna att flytta bort från Sibbo skulle flytta till grupphemmet. Social- och hälsovårdsutskottet behandlar grundandet av familjegrupphemmet på sitt möte måndag 23.10.2017.

Nyhet

17.10.2017

Sibbo kommun säljer nya egnahemstomter på Herrgårdsbrinkens och Sibbo Ådals detaljplaneområden

Tomterna kan sökas till den 10 november 2017.

Nyhet

17.10.2017

Budgetförslag: Sibbos budget 2018 visar överskott – hårda investeringstakten fortsätter

Förslaget till budget för Sibbo år 2018 har färdigställts. Det föreslås att kommunalskattesatsen bevaras oförändrad på 19,25 procent, men fastighetsskatten höjs en aning.

Nyhet

16.10.2017

Tidigareläggning av de uppföljande undersökningarna vid Söderkulla skolcentrum

Den uppföljande undersökningen som planerats för Söderkulla skolcentrum på Lärdomsvägen tidigareläggs. En symptomenkät genomförs bland vårdnadshavarna och personalen och ett möte om resultaten av undersökningen och symptomenkäten ordnas omedelbart när resultaten är färdiga.

Nyhet


Kontaktuppgifter

Du hittar kommunens alla kontaktuppgifter här.

Informatör

Sibbo kommuns informatör samarbetar med media i frågor gällande information, kommunikation och kommunens aktuella ärenden.

Paula Ropponen
Informatör
Paula Ropponen
Sockengården
09 2353 6218
Senast ändrat 19.10.2017