Media och sociala media

Aktuellt

21.06.2018

Sibbo kommun belönar hela personalen för ett gott arbete

Sibbo kommuns personal får en engångsbonus för resultatet 2017 och för att ha deltagit i sparprogrammet Operation Grytlock. Kommunens resultat för år 2017 var positivt och man uppskattar att resultaträkningens struktur förbättrades med cirka 6 miljoner till följd av Operation Grytlock. Kommunstyrelsen fattade beslut i ärendet vid sitt möte 19.6.2018.

Nyhet

18.06.2018

Byggarbeten orsakar tillfälliga störningar på friluftsområden i Söderkulla

Byggarbetena på Miilis område i Söderkulla tog fart i början av juni. Sipoonlahden koulu saneras, en ny bussterminal byggs, idrottsplanen förnyas och flera gator saneras på olika håll i området. För närvarande byggs vägar och vattenledningar på det nya detaljplaneområdet Stenkulla och detta medför olägenheter för dem som rör sig i rekreationsområdet. Under sommaren utförs även gräv- och sprängarbeten öster om Sipoolahden koulu i närheten av friluftslederna och bakom Daghemmet Miili. Parkeringsplatserna är stängda på grund av byggarbetena.

Nyhet

18.06.2018

Nu kan du köpa dig en egen Sibbohandduk

För heta sommardagar vid Molnträsket, till gymmet eller för att svepa in sig i efter en dusch därhemma. Den ihoprullbara linnehandduken med Sibbos eget mönster fungerar i många olika situationer och kan lätt tas med i väskan. Med Sibbohandduken bli urvalet av Sibboprodukter ännu bredare.

Nyhet

12.06.2018

Riktlinjerna för de framtida skol- och daghemslokalerna samt lokalerna för fritidsverksamhet är nu fastställda

I servicenätplanen för bildningsväsendet utreds och anges bland annat var skol- och daghemslokalerna samt lokalerna för fritids- och ungdomsverksamheten i Sibbo kommun ska placeras i framtiden. I planen fastställs också vilka lokalinvesteringar som behövs i framtiden och eventuella behövliga ändringar i servicenätet utreds.

Nyhet

11.06.2018

Byggandet av en ny bussterminal i Nickby börjar inom de närmaste dagarna

Byggandet av en ny bussterminal i Nickby inleds denna vecka (vecka 24). På grund av byggarbeten är genomfartstrafiken på Stora Byvägen avstängd. Byggandet av bussterminalen inleds med att man avlägsnar träd och monterar ett stängsel runt byggarbetsplatsen.

Nyhet

04.06.2018

Tryckte du på en vargsmiley? - Sibbo kommun mäter kundupplevelsen och publicerar nu resultaten varje vecka

Sibbo kommun mäter kontinuerligt hur nöjda kunderna är med den kommunala servicen. Kunderna ger respons om tjänsterna de just fått bland annat med hjälp av vargsmileys. Nu har kommunen börjat publicera hela kommunens resultat varje vecka på sin hemsida.

Nyhet


Kontaktuppgifter

Du hittar kommunens alla kontaktuppgifter här. Ledningsgruppens kontaktuppgifter finns här.

Informatör

Sibbo kommuns informatör samarbetar med media i frågor gällande information, kommunikation och kommunens aktuella ärenden.

Paula Ropponen
Informatör
Paula Ropponen
Sockengården
+358401914598
Senast ändrat 06.06.2018