Media och sociala media

Aktuellt

24.09.2018

Uppmaningen att koka vatten i Söderkulla centrum och vid Tasträsk har upphävts

Mat- och dricksvattnet behöver inte kokas längre i Söderkulla centrum och vid Tasträsk. Uppmaningen att koka vattnet gavs förra veckan när det på torsdag (20.9.2018) hade konstaterats att det förekommer bakterier som tyder på ytvattenkontamination i ett prov som hade tagits från Söderkulla vattentorn. Myndigheten upphävde uppmaningen idag. Kranvattnet kan igen användas normalt på området.

Nyhet

24.09.2018

Övertids- och skiftbytesförbud kan påverka daghemmens verksamhet i Sibbo under tiden ons. 26.9.- fre. 28.9.2018

Som en åtgärd för regeringens handlingar har fackförbunden tex. Jyty, Super, Talentia och Tehy informerat sina medlemmar om ett övertidsförbud och förbud att byta skift. Övertids- och skiftbytesförbudet kan påverka daghemmens verksamhet i Sibbo.

Nyhet

24.09.2018

De äldres vecka i Sibbo inleds i år i Söderkulla kyrka

Det riksomfattande evenemanget De äldres vecka firas i år 7.10–14.10.2018. Veckans tema är Aktivitet ger glädje (Iloa toimeliaisuudesta). I Sibbo firas De äldres vecka med mångsidigt program.

Nyhet

21.09.2018

Vill du ta emot Sibbo Vattens infomeddelanden i fortsättningen? – Lägg till ditt nummer i varningstjänsten UMS

Sibbo Vatten använder varningstjänsten UMS för att skicka textmeddelanden till sina kunder. Tjänsten användes senast torsdagen den 20 september 2018, då invånare i Söderkulla och Tasträsk fick textmeddelanden där de uppmanades att koka dricksvatten. Alla de kunder vars uppgifter finns i systemet och vars telefonabonnemang är registrerad under en adress på det drabbade området fick ett meddelande.

Nyhet

20.09.2018

Verksamhetsspråket i Nickby Hjärtas daghem och alternativa sätt att ordna småbarnspedagogik i Norra Paipis behandlas i bildningsutskottet

Bildningsutskottet i Sibbo kommun behandlar verksamhetsspråket i Nickby Hjärtas daghem och alternativa sätt att ordna småbarnspedagogik i Norra Paipis vid sitt möte måndagen den 24 september 2018.

Nyhet

18.09.2018

Bussterminalbygget på Stora Byvägen framskrider – vänligen observera att trafikreglerna har ändrats!

Lederna för lätt trafik på Stora Byvägen framför Sockengården har byggts om.

Nyhet


Kontaktuppgifter

Du hittar kommunens alla kontaktuppgifter här. Ledningsgruppens kontaktuppgifter finns här.

Informatör

Sibbo kommuns informatör samarbetar med media i frågor gällande information, kommunikation och kommunens aktuella ärenden.

Paula Ropponen
Informatör
Paula Ropponen
Sockengården
+358401914598
Senast ändrat 14.09.2018