Media och sociala media

Aktuellt

13.02.2019

Det nya daghemmet i Nickby ska heta Daghemmet Lillhjärtat

Det nya daghemmet som färdigställs i anslutning till Nickby kultur- och bildningscentrum nästa höst får namnet Daghemmet Lillhjärtat. Bildningsutskottet fattade beslut om daghemmets namn vid sitt möte i dag (13.2.2019). Namnet på daghemmet valdes bland de förslag som lämnades in i samband med en namntävling.

Nyhet

13.02.2019

Fullmäktiges frågetimme i Sibbo är nu öppen även för invånarnas frågor

I fortsättningen har även invånarna en möjlighet att skicka frågor till fullmäktiges frågetimme. Den första frågetimmen som är öppen för invånarna ordnas före fullmäktigemötet 25.2.2019 kl. 17.00–17.30.

Nyhet

07.02.2019

Olägenheter i samband med skolskjutsarna utreds med serviceproducenterna

Sibbo kommun har under den senaste tiden tagit emot anmälningar om problem och olägenheter i anknytning till skolskjutsarna. Det har t.ex. varit frågan om situationer där skolskjutsen inte har anlänt vid överenskommen tidpunkt och barnets vårdnadshavare har inte fått någon information om detta. I största delen av fallen har skolskjutsarnas förseningar berott på dåligt före, t.ex. att bilen har fastnat i snön.

Nyhet

07.02.2019

Nu kan man söka Sibbo kommuns sommarjobb!

Ett sommarjobb i Sibbo erbjuder intressanta uppgifter i en serviceinriktad och innovativ miljö. Ansökningstiden pågår 31.1. – 17.2.2019.

Nyhet

05.02.2019

Susanna Törrönen är Årets idrottare

Fritidssektionen i Sibbo kommun har premierat Sibboidrottare som varit framgångsrika under år 2018. Titeln Årets idrottare tilldelades världsmästaren i klassisk bänkpress Susanna Törrönen.

Nyhet

04.02.2019

Kunderna överlag nöjda med Sibbo kommuns service

I fjol var 85 procent av svararna nöjda eller mycket nöjda med den service de fick av Sibbo kommun. Detta framgår av kundupplevelsemätningens resultat.

Nyhet


Kontaktuppgifter

Du hittar kommunens alla kontaktuppgifter här. Ledningsgruppens kontaktuppgifter finns här.

Pressbilder

Pressbilderna på Sibbo.fi via den här länken. Medierna och bloggare kan ladda ner pressbilder och använda bilder i sina publikationer.

Informatör

Sibbo kommuns informatör samarbetar med media i frågor gällande information, kommunikation och kommunens aktuella ärenden.

Paula Ropponen
Informatör
Paula Ropponen
Sockengården
+358401914598
Senast ändrat 29.01.2019