Mun- och tandvård

Centrerad tidsbeställning tfn 09 2353 6002 mån - fre kl. 8.00 - 15.00

Nickby hälsostation
Jussasvägen 14, 04130 Sibbo
Nickby munhälsovårdens byrå öppen:
Mån-fre, kl. 8.00 - 11.15 och 12.30 - 15.00

Söderkulla munhälsovård
Amiralsvägen 2, 2vån., 01150 Söderkulla

Enligt folkhälsolagen grundar sig tillgången till munhälsovård på behovet av vård.

Inom primär- och specialvården följer vi riksomfattande munhälsokvalitets bestämmelser. Brådskande vård ges genast och behovet av vård fastställs individuellt. Om munhälsovården är speciellt viktig på grund av allmänsjukdom, bör detta nämnas vid tidsbeställningen.

Ansvarig tandläkare Perttu Halonen, tfn. 050 380 2610
Avdelningsskötare Thea Mattsson-Eklund, tfn. 050 383 1689 

Jour

Munhälsovårdens jour för Sibbobor fungerar enligt följande:
Nickby och Söderkulla munhälsovård vardagseftermiddagar: i regel jämna veckor i Nickby och udda i Söderkulla.
Med tidsbeställning 09 2353 6002 (kl. 8 - 15.00)

Brådskande första hjälp ges åt patienten,
- vid tandvärk som pågått i några timmar till upp till några dagar
- vid tandvärk som stör nattsömnen, ätandet och arbetet
- vid sådan tandvärk då värkmedicin inte hjälper mot tandvärk
- vid märkbar svullnad, feber eller svårt att öppna munnen
- vid tandolycksfall

Tandläkarjouren under och utanför tjänstetid ordnas på den egna kommunens initiativ.

Då tandvården är stängd:

Attendo Kamppi vardagar kl. 15- 21
Sanduddsgatan 6 B, 00100 Helsingfors
tidsbeställning 044 494 3198

Hartmanska sjukhuset veckoslut kl. 9 - 21 samt helgdagar
Hartmansgatan 4, byggnad 12, 00290 Helsingfors
tidsbeställning 09 310 49 999 (kl. 8 - 21)

Munhälsovårdens nattjour på HNS-området
Munhälsovårdens nattjour fungerar kl. 21.00 - 8.00 i samband med mun- och käkkirurgins jour på olycksfallscentralen på Tölö sjukhus, Tölögatan 40, 00260 Helsingfors.
På munhälsovårdens nattjour vårdas patienter i behov av omedelbar vård, vars vård på medicinska grunder inte kan överlåtas åt den egna hälsocentralen på tjänstetid.
Munhälsovårdens nattjour fungerar med tidsbeställningsprincip. Patienten bör ringa Tölös olycksfallscentral angående behovet av vård, tfn 09 471 87708.

Tandläkare

Vid munhälsovården arbetar åtta tandläkare-tandskötare par, tre i Söderkulla och fem i Nickby.

Specialtandläkare
Till vår hälsovårdscentral kommer konsulterande specialtandläkare i ortodonti och kirurgi. De har också mottagning. Det behövs en remiss från tandläkaren för att få vård av specialtandläkare.

Munhygienister

Munhygienisterna är professionella munhälsovårdare. Munhygienisternas uppgift är att följa med och förebygga munnens hälsotillstånd. De vägleder och ger råd vid befrämjande av god munhälsa och förebygger sjukdomar samt sköter munsjukdomar i ett tidigt skede och vid rehabilitering, tillsammans med tandläkaren.


Vården

Barn under skolåldern:
2-, 4- och 6-åringar kallas till munhälsogranskning.

Skolbarn:
Föräldrarna reserverar själv tid till sina 1, 5 och 8de klassister, de övriga åren/ klasserna reserverar man tid enligt den individuella vårdplanen som gjordes vid senaste munhälsogranskning.

Skolelever kallas inte till munhälsogranskning.

Vuxna:
Åt vuxna fastställs en individuell vårdplan i samband med munhälsogranskningen.
Patienten bokar själv tid via tidsbeställningen.

Klientavgifter

Klientavgifter för munhälsovården i Sibbo hälsovårdscentral fr.o.m. 1.1.2016
Munhälsovården vid Social- och hälsovårdsstationen är avgiftsbelagd för 18 år fyllda.

Besöksavgift tandläkare 13,30 €
För jourbesök debiteras dessutom: 13,30 €
Besöksavgift munhygienist 10,30 €
Uteblivet besök (för 15 år fyllda) 51,40 €
Partiell undersökning av munhålan (t.ex. jour/annat besvär) 8,50 €
Grundundersökning av munhålan (”granskning”, gammal patient) 19,10 €
Krävande undersökning av munhålan (t.ex. granskning av ny patient) 38,00 €
Dessutom debiteras för vid besöket utförda ingrepp och tilläggsundersökningar 8,50- 78€ / ingrepp eller tilläggsundersökning (priset beror på hur krävande ingreppet är).

I protetik och bettfysiologi debiteras laboratorieavgifter utöver klientavgifterna; tandläkare ger kostnadsförslag vid behov.

Munvårdsavgifterna kan inte betalas vid mottagningen. FPA-ersättningar för kostnader som uppstår vid besök fås inte.

Tandreglering

Behovet av tandreglering bedöms i samband med skolbarns tandgranskning. Ett barn som konstateras ha ett ”bettfel”, som klassifieras som gravt bettfel, kan få tandreglering.

På hälsovårdscentraler vårdas bettfel som poängsatts med 8-10 poäng. Poängsättningen görs enligt THL:s direktiv.

Följande graderingstabell används för bedömning av bettfelets svårighetsgrad.
10 poäng= väldigt gravt bettfel, tandreglering nödvändig.
8-9 poäng= gravt bettfel, tandreglering väldigt rekommenderbar.
6-7 poäng= klart bettfel, tandreglering rekommenderas.
1-5poäng= klar- eller litet ställnings- eller bettfel, vårdbehov litet eller inget.

Tandreglering, liksom annan tandvård på hälsovårdscentral är avgiftsfri för under 18-åringar. Då en tandställning går sönder eller tappas, uppbärs kostnader för tillverkning av en ny tandställning.

Vattenprov
Vattenprovtagningsflaskor kan avhämtas från följande ställen:
Kommuns kundtjänst, Norra Skolvägen 2 i Nickby med ingång från bibliotekets huvudentré 09 2353 6000
Tilläggsinformation om vattenprovtagning se (på finska) vattenundersökningar.


VÅRDGARANTI / Väntetiden till läkarmottagningen

År 2018
November: 97 vardagar
Juni: 92 vardagar
Januari: 73 vardagar

 

Suomeksi

Senast ändrat 12.12.2018