Kaikki vastaavat liikenneturvallisuudesta

På svenska

 

Sipoon liikenneturvallisuussuunnitelma  


Sipoon kunnan, Uudenmaan ELY-keskuksen, Liikenneturvan ja Poliisin yhteistyönä on laadittu Sipoon liikenneturvallisuussuunnitelma vuosina 2011–2012. Suunnitelma sisältää katsauksen Sipoon liikenneturvallisuustilanteeseen, kunnan liikenneturvallisuustavoitteet, liikenneturvallisuustyön
organisoinnin kunnassa sekä kehittämissuunnitelman liikenneturvallisuustilanteen parantamiseksi.

Liikenneturvallisuustyön päätavoite on onnettomuuksien määrän vähentäminen ja ettei kenenkään
tarvitse kuolla tai loukkaantua vakavasti liikenteessä. Liikenneympäristön parantamissuunnittelun
tavoitteena on ollut kartoittaa Sipoon tie- ja katuverkon pahimmat ongelmakohteet ja määrittää niihin parantamistoimenpiteet.

Asukkaille suunnatun internetkyselyn perusteella kuntalaiset pitävät Sipoon liikenneturvallisuustilannetta
tyydyttävänä (koululaisille järjestettiin oma kysely). Turvattomin kulkutapa oli vastaajien mielestä pyöräily
ja kävely, mikä näkyy myös lukuisina kevyen liikenteen väylätoiveina. 

Suurimmat kehittämistarpeet suuntautuvat jalankulku- ja pyöräily-yhteyksien, joukkoliikenteen toiminta-
edellytysten, teiden ja katujen kunnossapidon ja liikennekäyttäytymisen parantamiseen.  

Sipoon liikenneturvallisuussuunnitelma   

Yhteenveto

Lisätietoa liikenneturvallisuuteen liittyvistä asioista, katso esimerkiksi:

Liikenneturva

Uudenmaan ELY-keskuksen liikenneturvallisuusssuunnitelma, 2012 

Viimeksi muokattu 19.05.2017