B 17 Majvikin 1. asemakaava (maatalousalueet)

Asemakaava

Kaavoitusohjelman 2016-2019 mukaisesti asemakaavan laatiminen Sipoon Majvikissa on aloitettu vuonna 2016. Suunnittelualue sijaitsee Etelä-Sipoossa.

Suunnittelun tavoitteet  

Suunnittelualueella sijaitseva biodynaamista viljelyä harjoittava Majvikin maatila on ollut Etelä-Majvikin kehittämisen keskeinen osa vuonna 2008 alkaneessa Östersundomin yhteisen yleiskaavan suunnittelutyössä. Maatilan ympärille on maankäytön suunnittelussa kehitetty uudentyyppistä taajamarakenteen ja viljelyn vuorovaikutusta. Maatilan hoidossa on pari vuotta sitten tehty sukupolven vaihdos. Maatilan puitteissa on käynnistetty maassamme uudentyyppinen Green Care -hoivatoiminta. Toimintaa on vuosien 2011–2015 aikana pilotoitu yhteistyössä Sininauhaliiton ja Sipoon kunnan kanssa. 

Maatilalla on käynnissä määrätietoinen kehittämistyö, joka käsittää seuraavat päätoiminta-alueet: 

1. Viljely / maatalous (avomaaviljelyn lisäksi mm. kasvihuonetoiminnan kehittäminen)

2. Terapia- ja hoivapalvelut (Green Care, senioriasuminen ja päivähoito)

3. Muut palvelut (kahvila, ravintola, leipomo ja elintarvikkeiden jalostus ) 

4. Maatilan toimintoihin tukeutuva asuminen

 

Tilan kehittämiselle ja toiminnalle on tärkeää saada kaavalliset edellytykset maatilaan liittyvän liiketoiminnan edellyttämille rakennushankkeille.

På svenskaKuvassa pieni punainen rakennus puiden lomassa

Yhteyshenkilöt

Vt. yleiskaavapäällikkö Jarkko Lyytinen tfn +358 50 409 3957, jarkko.lyytinen@sipoo.fi

ja kaavan konsultti Leena Holmila, leena.holmila@arkturtiainen.fi puh. +358 050 4211 859

 

Ehdotusvaihe

Kaavoituksen kulku

 

Asemakaavaehdotus oli virallisesti nähtävillä 8.5.–8.6.2017 ja siihen voi edelleen tutustua tällä kaavasivulla.

Kaavanäyttely pidettiin Söderkullan kirjaston aulassa torstaina 18.5.2017 klo 12–18.

Kuulutus asemakaavaehdotuksen nähtävilläolosta 4.5.2017, word 
Asemakaavaehdotus pdf 
Kaavaselostus pdf 
Kaavaselostuksen liitteet pdf 
Lisäselvitykset (Rakennuskulttuurin selvitys, Lepakkotarkastus ja liikenneselviytys), pdf
Havainnekuva pdf 
Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma 10.4.2017 (OAS)
Kunnanhallituksen pöytäkirjan ote, pdf 

Valmisteluvaihe

Asemakaavaluonnos oli virallisesti nähtävillä 11.8. – 9.9.2016 ja siihen saattoi tutustua Kuntalassa (Iso Kylätie 18, Nikkilä), Söderkullan kirjastolla (Amiraalintie 2) ja se on yhä täällä kunnan kotisivulla.

Kuulutus asemakaavaluonnoksen nähtävilläolosta 11.8.2016 pdf  

Kaavaselostus 
Asemakaavaluonnoksen kaavaselostuksen sivut 1-10 pdf   
Asemakaavaluonnoksen kaavaselostuksen sivut 11-17 pdf 
Asemakaavaluonnoksen kaavaselostuksen sivu 18 pdf 
Asemakaavaluonnoksen kaavaselostuksen loppuosa pdf   

Liite 1: Lähtötietoraportti 22 Mt pdf 
Liite 2: Asemakaavakartta pdf
Liite 3: Merkinnät ja määräykset pdf     
Liite 4: Havainnekuva pdf 
Liite 5: Seurantalomake pdf 


Kaavoituksen etenemispolkuun voit tutustua tämän linkin kautta kaavoituksen kulku -sivulla.

Aloitusvaihe

Kuulutus vireilletulosta, 24.3. 2016 (pdf) 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf)
Lähtötietoraportti, 22 Mt (pdf)  

Kuvituskuva 

Viimeksi muokattu 28.02.2019