Lastensuojelu

Lastensuojelun ensisijaisena tarkoituksena on tukea perheitä siten, että lapset saavat kasvaa ja kehittyä turvallisessa ja lapsen tarpeiden mukaisessa kasvuympäristössä.

Lastensuojeluun voi ottaa yhteyttä silloin, kun on huolissaan havaittuaan lapsiin kohdistuvaa laiminlyöntiä, heitteillejättöä tai vaaraa. Lastensuojeluilmoitukset ovat tärkeitä, jotta lasta ja perhettä päästäisiin tukemaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Lastensuojelulla on velvollisuus selvittää jokaisen ilmoituksen sisältö ja ryhtyä tarvittaessa toimenpiteisiin.

Lastensuojelun asiakkaaksi voi tulla lapsen tai huoltajan omasta pyynnöstä tai lastensuojeluilmoituksen kautta. Ilmoituksen voi tehdä myös nimettömänä. Asiakkuus alkaa yleensä palvelutarpeen arvioinnin kautta, jolloin sosiaalityöntekijät arvioivat yhdessä perheen ja yhteistyökumppaneiden kanssa perheen avun tarvetta. Lapsi- ja perhekohtaista lastensuojelua ovat erilaiset avohuollon tukitoimenpiteet, kuten esimerkiksi tehostettu perhetyö, kiireellinen sijoitus, huostaanotto, sijaishuollon järjestäminen ja jälkihuolto.

PÅ SVENSKA

Käyntiosoite:
Nikkilän sosiaali- ja terveysasema, Jussaksentie 14, 2krs
Fax 09 2353 6549Lastensuojelun johtava sosiaalityöntekijä

Susann Holst
+358504658351
susann.holst@sipoo.fi

Sosiaalityöntekijä
Marina Wickström
+358504658353
marina.wickstrom@sipoo.fi

Sosiaalityöntekijä
Katja Sipiläinen
+358401914442
vs. Sosiaalityöntekijä
Tiina Simpson
+358401914537
Palvelupäällikkö
Katarina Alhovuori
+358401914337

PÄIVYSTYS 24h / 7

Lastensuojelun päivystyspuhelin arkisin 8.15 - 15.00:
Neuvonta- ja päivystysasioissa voit olla yhteydessä päivystävään sosiaalityöntekijään soittamalla
numeroon 050 465 8352.

Päivystys virka-ajan ulkopuolella (iltaisin, öisin ja viikonloppuisin)
Itä-Uudenmaan sosiaalipäivystys
Puh. 040 517 4194 
Fax 019 667 201
sosiaalipaivystys (at) porvoo.fi


Turvakoti
puh. 019 5203330


Lastensuojeluilmoitus
Lomake on mahdollista täyttää, lähettää ja tallentaa sähköisesti.
Lomakkeen lähettäminen sähköisesti edellyttää tunnistautumista.
Tarvittaessa tyhjän lomakkeen voi myös tulostaa ja täyttää sen kynällä.
Lisätietoa tästä...

Lastensuojelun perustietolomake
Lomake on mahdollista täyttää, lähettää ja tallentaa sähköisesti.

Lomakkeen lähettäminen sähköisesti edellyttää tunnistautumista.
Tarvittaessa tyhjän lomakkeen voi myös tulostaa ja täyttää sen kynällä.
Lisätietoa tästä...


 
Lisää tietoa lastensuojelusta löydät esim. näistä sivustoista:

 - Sosiaali- ja terveysministeriö: http://stm.fi/lastensuojelu/usein-kysyttyja-kysymyksia-lastensuojelusta-suomessa
 - Ensi- ja turvakotien liitto, http://www.ensijaturvakotienliitto.fi/asiaa_lastensuojelusta/
 - Lastensuojeluinfo, http://lastensuojelu.info/
 - Lastensuojelulaki 417/2007, www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070417
 - THL, https://www.thl.fi/fi/web/lastensuojelun-kasikirja/tyoprosessi/mita-on-lastensuojelu

 

Viimeksi muokattu 14.06.2018