Markanvändningssektionen

Kommunstyrelsen har en markanvändingssektion, som har till uppgift att handha kommunens markpolitik och planering av markanvändning.

Som sekreterare för sektionen fungerar förvaltningssekreterare Nina Grandell, tfn 040 191 4380

Juhani Rantala, ordförande tfn 050 589 50 60
Maria Liljeström, viceordförande tfn 050 542 14 46
Magnus Åström  
Mia Wikström
Kjell Grönqvist
Mari Viita
Lauri Kajander

 

E-post till alla medlemmar i format: fornamn.efternamn(at)sibbo.fi 

Förtroendeorganens mötesdatum

Markanvändningssektionens föredragningslistor och protokoll

Suomeksi

Senast ändrat 25.05.2018