Strategier och planer

Kommunens strategi

Kommunens strategi har uppdaterats och färdigställts under hösten 2013. Fullmäktige godkände 7.10.2013 den uppdaterade strategin Sibbo 2025.

Generalplan

Generalplan för Sibbo 2025 godkändes av fullmäktige hösten 2008. Generalplan för Sibbo 2025 kungjordes laga kraft 25.1.2012 och den ersätter de tidigare generalplanerna.

Kommunens personalpolitik

Personalrapport för år 2016

Tillgänglighetsprogram

Kommunstyrelsen godkände 9.5.2017 kommunens första tillgänglighetsprogram: Ett tillgängligt Sibbo 2017-2020.

Välfärdsberättelse

Fullmäktige godkände Välfärdsberättelse för Sibbo kommun 2013-2016 i maj 2016.

 

 Suomeksi

Senast ändrat 31.07.2017