Byggnadsordning

21.11.2007 byggnadsordning.pdf


Förnyande av byggnadsordningen i Sibbo kommun

Godkänt byggnadsordning

Fullmäktige i Sibbo har genom sina beslut 11.12.2017 § 129 godkänt byggnadsordning. Ett klagomål har gjort över beslutet om godgännande.

Godkänt byggnadsordning

 

FÖRSLAGSKEDET

Arbetet med att förnya byggnadsordningen har nått förslagsskedet. Ett invånarmöte om förnyandet av byggnadsordningen ordnas torsdagen den 19 oktober 2017 klockan 18.00 i Söderkulla bibliotek (Amiralsvägen 2, Söderkulla). Välkommen att lyssna och diskutera tillsammans med företrädare för projektets styrgrupp och arbetsgrupp - dvs. delta i förnyandet av vår byggnadsordning.

Förslaget till byggnadsordning är framlagt enligt 6 § i markanvändnings- och byggförordningen under tiden 6.10–6.11.2017 i Sibbo kommuns Info, Sockengården (besöksadress: Stora Byvägen 18, Nickby) samt kommunens webbplats, www.sibbo.fi Eventuella skriftliga anmärkningar om byggnadsordningen ska senast 6.11.2017 kl. 15.30 lämnas in till adressen Sibbo kommun, Kommunstyrelsen, PB 7, 04131 SIBBO eller per e-post till adressen registrering@sibbo.fi . Ange i ämnesfältet “Förnyande av byggnadsordningen”.

Förslag till byggnadsordning

Kommunstyrelsen protokollutdrag, 3.10.2017 (på finska/svenska)

Vastineet rakennusjärjestysluonnoksesta annettuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin (på finska/svenska)

Luonnosvaiheen jälkeen muutetut määräykset ja niiden perustelut (på finska)

Vaikutusten arviointi/sivuasunnot ja käyttötarkoituksen muutokset (på finska)

Muistio rakennusjärjestyksen lainmukaisuudesta (på finska)

 

UTKASTSKEDE
Utkast till byggnadsordning

Ett utkast tillbyggnadsordning har varit framlagt enligt 30 § i markanvändnings- och bygglagen under tiden 3.6–4.7.2016. Om utkastet till byggnadsordning har också begärts utlåtanden enligt programmet för deltagande och bedömning.Om förnyandet av byggnadsordningen ordnades ett invånarmöte 14.6.2016 på gamla kommunalhuset. Processen att förnya byggnadsordningen fortsätter på det sätt som beskrivs i programmet för deltagande och bedömning.

 Ett utkast till byggnadsordning

Program för deltagande och bedömning (PDB)

Byggnadsordningen i Sibbo kommun förnyas under åren 2013-2017. Förnyandet av byggnadsordningen har påbörjats genom att utarbeta ett program för deltagande och bedömning (PDB), som innehåller information om utgångspunkterna och förfarandet för deltagande och växelverkan. Programmet finns framlagt vid kundbetjäningsdisken i Sockengården, 1 våningen (besöksadress: Stora Byvägen 18, Nickby) under kansliets öppettider.

Under hela den tid som processen pågår kan man också bekanta sig med programmet för deltagande och bedömning på kommunens webbplats. Vid behov uppdateras dokumentet under processens gång

Program för deltagande och bedömning (PDB)

Kommuninvånare, markägare, företag och föreningar samt andra intressenter har möjlighet att skriftligen framföra sina åsikter om programmet för deltagande och bedömning innan förslaget till byggnadsordning läggs fram.

Eventuella åsikter om programmet för deltagande och bedömning ska lämnas in till adressen Sibbo kommun, Byggnadstillsynen, PL 7, 04131 SIBBO eller per e-post till adressen byggnadstillsyn@sibbo.fi.

Tilläggsuppgifter ger  byggnadstilsynschef Ulla-Maija Upola, tfn 09 2353 6820, e-post: fornamn.efternamn@sibbo.fi.

Suomeksi

Senast ändrat 07.03.2018