Öppen småbarnspedagogik

SuomeksiMed ett mångsidigt utbud vill vi svara på de olika behov och önskemål familjer som vårdar sina barn hemma har – såväl tillfälliga som på längre sikt. Verksamheten ordnas varje vardag på olika håll i Sibbo under skolornas verksamhetstider. Du kan bekanta dig med Sibbo kommuns plan för småbarnspedagogik (VASU) här.

Höst 2019

Sibbos öppna småbarnspedagogik förnyar sig till hösten 2019. Vi uppdaterar hemsidorna under April. Tillägsinformation ges av Administrativ föreståndare Heidi Innala.

Kontaktuppgifter till den öppna småbarnspedagogiken

Administrativ föreståndare Heidi Innala puh. 040 544 7293

Finskspråkig öppen småbarnspedagogik:
tfn 09 2353 7508 tai 050 566 5442

Svenskspråkig öppen småbarnspedagogik:
tfn 09 2353 7506 tai 040 191 6005

Klubbar och anmälan

Vårens 2019 anmälningar via e-post heidi.innala@sibbo.fi

Obs!

Banstugans verksamhet har flyttat tillfälligt f.o.m 10.12.2018 till daghemmet Kaislas utrymmen. Addressen är Aarrepuistonkuja 4.

 

Sibbe-klubb

Vi är ute varje dag och rör på oss mångsidigt, leker, pysslar och övar oss att fungera i grupp. Vi erbjuder en trygg och mångsidig fostrings- och inlärningsmiljö, som tar hänsyn till barnet både enskilt och i gruppI Sibbe-klubbarna erbjuds barnen en ypperlig möjlighet att bekanta sig med Sibbos natur, de olika årstiderna samt naturens gåvor och växter. Ett av verksamhetens mål är att barnen ska lära sig att respektera naturen.

Sibbe-klubben är avsedd för barn i åldern 3–6 år. Klubben leds av barnträdgårdslärare och barnskötare. Sibbe-klubben ordnas 1–4 gånger i veckan. Barnet kan delta i en klubb per verksamhetsdag.

Finskspråkig Sibbe-klubb kl. 9.00–12.00

 • Tisdagar i Söderkulla (Bystugan, Tasbyvägen 22)
 • Onsdagar i Söderkulla (Bystugan, Tasbyvägen 22)
 • Torsdagar i Nickby (Banstugan, Stora Byvägen 38)
 • Fredagar i Nickby (Banstugan, Stora Byvägen 38)

Tvåspråkig Sibbe-klubb kl. 9.00–12.00

 • Tisdagar i Nickby (Banstugan, Stora Byvägen 38)
 • Onsdagar i Nickby (Banstugan, Stora Byvägen 38)
 • Torsdagar i Söderkulla (Bystugan, Tasbyvägen 22)
 • Fredagar i Söderkulla (Bystugan, Tasbyvägen 22)

Tvåspråkig Sibbe-klubb kl. 13.00–16.00

 • Måndagar i Söderkulla (Bystugan, Tasbyvägen 22)
 • Onsdagar i Nickby (Banstugan, Stora Byvägen 38)
 • Torsdagar i Nickby (Banstugan, Stora Byvägen 38)

Terminsavgiften till Sibbe-klubben är 30 euro om barnet deltar 1–2 gånger per vecka och 50 euro om barnet deltar 3–4 gånger per vecka. 

Mini-Sibbe-klubb

Den tvåspråkiga Mini-Sibbe-klubben är avsedd för barn i åldern 2–3 år. Vi leker, sjunger och trivs tillsammans. Klubben leds av barnträdgårdslärare och barnskötare.

 • Måndagar kl. 9.30–11.30 i Nickby (Banstugan, Stora Byvägen 38)
 • Måndagar kl. 9.30–11.30 i Söderkulla (Bystugan, Tasbyvägen 22)

Terminsavgiften till Mini-Sibbe-klubben är 30 euro.

Tillfällig vård för barn i åldern 0–5 år

Den tillfälliga vården är tvåspråkig och avsedd som barnvaktshjälp för familjer som vårdar sina barn hemma. Barnet kan placeras i den tillfälliga vården för högst 2,5 timmar åt gången. Avgift: 2 euro per gång/barn.

 • Tisdagar kl. 13.30–16.00 i Nickby (Banstugan, Stora Byvägen 38)
 • Onsdagar kl. 13.00–15.30 i Söderkulla (Bystugan, Tasbyvägen 22)
 •  

  Ni kan reservera platsen till tillfälliga vården via dessa telefonnumror:

  Finskspråkig öppen småbarnspedagogik:

  • tfn 09 2353 7508 tai 050 566 5442 

  Svenskspråkig öppen småbarnspedagogik:

  • tfn 09 2353 7506 tai 040 191 6005

   VÄLKOMMEN MED!

  Senast ändrat 15.04.2019