Förskoleundervisning

Suomeksi

Kungörelsen gällande förskoleundervisningen sker i tidningar i slutet på januari. Mera information gällande ansökningen kommer också på Sibbo kommuns hemsidor och Facebook inom samma tid. Ansökningarna till förskoleundervisningen skickas hem till alla i Sibbo inskrivna familjer med barn födda år 2010. Ansökningar kan också skrivas ut från Sibbos hemsidor eller sökas från Sockengårdens Infodisk. Med samma ansökningsblankett kan man ansöka både förskoleundervisningsplats och plats för kompleterande dagvård.

Anmälan till förskolan (Blankett)

Förskoleundervisningen i Sibbo kommun ordnas i särskilda förskoleundervisningsgrupper i daghem eller skola. Förskolegrupperna bildas i regel enligt skolornas elevupptagningsområden. Förskoleskjuts ordnas enligt bildningsutskottets ikraftvarande skolskjutsprinciper.

Skjutsprinciper

Anhållan om förskoleskjuts

Av kommunen ordnad lagstadgad, avgiftsfri förskoleundervisning är avsedd för alla barn under skolåldern ett år innan läroplikten börjar. Förskoleundervisning ges fyra timmar per dag huvudsakligen under skolornas verksamhetstid:

Sibbo kommuns läroplan för förskoleundervisningen 2016


Lagen om förskoleundervisningen ändrades f.o.m 1.8.2015.

Förskoleundervisningen blev förpliktande. Detta betyder att barnet måste delta i förskoleundervisningen eller i en dylig undervisning som har samma målsättning som den officiella förskoleundervisningen ett år före läroplikten börjar. Ansvaret för deltagandet i förskoleundervisningen är hos barnets föräldrar.

Om ett barn på grund av skada eller sjukdom omfattas av förlängd läroplikt har det rätt till avgiftsfri förskoleundervisning det år det fyller fem år. Även barn med tillstånd att inleda den grundläggande utbildningen ett år senare än normalt är berättigade till avgiftsfri förskoleundervisning.

Förskoleundervisningen grundar sig på Utbildningsstyrelsens grunder för läroplanen för förskoleundervisningen,utgående från vilka Sibbo kommun har utarbetat en gemensam läroplan för förskoleundervisningen i kommunen. Med dessa båda som grund har förskoleenheterna utarbetat egna arbetsplan, där arrangemangen i anslutning till inlärningen har definierats mer ingående, bl.a. målen, tyngdpunkterna och verksamhetsinnehållet för just den egna förskoleundervisningsgruppen. (Läroplaner kan även lånas hem.)

 

Senast ändrat 31.08.2017