< Aktuellt
27.06.2018

Byggandet av en gång- och cykelväg mellan Nickby och Nissbacka börjar snart

Byggandet av en gång- och cykelväg mellan Nickby och Nissbacka börjar snart
En led för lätt trafik byggs längs Jokivarsivägen mellan Nickby och Nissbacka. Byggarbetet påbörjas i juli 2018. Leden för lätt trafik följer Jokivarsivägen, blir sammanlagt 7,5 kilometer lång och beräknas stå färdig sommaren 2019. Byggandet inleds i Nissbacka.

Leden för lätt trafik byggs på norra sidan av Jokivarsivägen. I Nickby kommer leden att ansluta sig till den rondell med anslutningsparkering som enligt planerna byggs i korsningen mellan Mårtensbyvägen och Nickbyvägen år 2019. Leden får en anslutning även till det nätverk av gång- och cykelvägar som redan finns i Nickby.

I byggnadsprojektet ingår även en viadukt för lätt trafik som byggs över Kervovägen i Lindkulla. Underfarten i Svartböle får också en förlängning. I samband med arbetet kommer man även att förnya nuvarande busskurer på den sida av Jokivarsivägen som leden för lätt trafik byggs på. Cykelparkeringar har planerats i anslutning till några av busshållplatserna. Därtill förnyas gatubelysningen. I samband med projektet utrustas samma vägsträcka även med stamlinjer för vatten och avlopp.

Närings-, trafik- och miljöcentralen har huvudansvar för byggandet av leden för lätt trafik. Byggarbetet medför temporära olägenheter för trafiken på Jokivarsivägen från juli 2018 ända till juni 2019. Enligt NTM-centralens meddelande används på Jokivarsivägen tidvis bara ett 4 meter brett körfält på grund av brytningsarbeten. Trafiken styrs då med hjälp av trafikljus. Under byggandet av Lindkulla viadukt används likaså på Kervovägen tidvis bara ett körfält. Hastighetsbegränsningen på byggområdet är för övrigt 60 km/h, men sänks till 50 km/h på området med trafikljus. Under arbetets gång används varierande hastighetsbegränsningar för att få trafiken att löpa smidigt. Normala väghastigheter återinförs under veckoslut och under arbetspauser som räcker mer än ett dygn. I undantagsfall kan trafiken begränsas under veckoslut p.g.a. entreprenadens arbetsmoment såsom bergsschaktningen.

Mer information:

Heidi Saarenpää, kommunteknisk chef, Sibbo kommun, 040 641 6076
Vesa Savola, projektchef, Närings-, trafik- och miljöcentralen, 040 592 1535
Timo Repo, projektchef, Närings-, trafik- och miljöcentralen, 0400 415 109


Senast ändrat
27.06.2018