12.06.2013

Sipoo markkinoi terveyspalvelujaan

Sipoo on nyt Suomen ensimmäisenä kuntana alkanut markkinoimaan terveyspalvelujaan ilmoittamalla päivälehdissä ja lähettämällä kyselyjä naapurikuntien asukkaille ja mökkiläisille.

Miksi ryhdyimme tähän?

Tämän vuoden alussa Sipoo sai mediassa kritiikkiä siitä, että emme enää hoida Itäsalmen terveyspalveluita haluavia asiakkaita, vaikka olisimme mielellämme uusineet terveydenhuoltosopimuksen Helsingin kanssa. Koska olemme tietoisia siitä, että EU:n potilasdirektiivi otetaan käyttöön Suomessa ensi vuoden alusta, päätimme tehdä selvityksen siitä, aikooko useammat Itäsalmen asukkaat käyttää tätä uutta mahdollisuutta ja siirtää terveydenhuoltonsa Söderkullaan 2014.

EU:n potilasdirektiivi tarkoittaa siis sitä, että ensi vuoden alusta suomalaiset saavat valita terveyskeskuksensa. Tämä täytyy kuitenkin tehdä koko vuodeksi koskien kaikkia terveyspalveluita ja etukäteen, ts. viimeistään kolme viikkoa ennen vuoden vaihdetta. Valinnanvapaus koskee myös erikoissairaanhoidon palveluita.

Kevään aikana aloimme miettiä asiaa laajemmin ja mieleemme tuli, että ehkä henkilöt, jotka asuvat lähellä Sipoon rajaa, kulkevat työmatkallaan Sipoon läpi, työskentelevät Sipoossa, omistavat mökin Sipoossa, arvostavat kaksikielistä palvelua tai vain muusta syystä haluavat vaihtaa terveyskeskustaan, haluaisivat mahdollisesti kokeilla meidän palvelujamme. Samalla mainittakoon, että olemme erittäin ylpeitä Sipoossa tehdystä sosiaali- ja terveyshuollon kehittämistyöstä. Meillä on virat täynnä, pätevä henkilökunta ja lyhyet odotusajat, mikä voi houkutella uusia asiakkaita.

Sipoolaisena tulee heti ajatelleeksi, että huononeeko minun palvelut nyt, jos uusia terveydenhuollon asiakkaita alkaa tulla ovista ja ikkunoita?

Itse näen tämän mahdollisuutena, jos hoidamme tämän oikein. Nikkilän uusi sosiaali- ja terveysasema valmistuu vuoden vaihteessa ja silloin meillä on käytössä uudet tilat. Meillä on myös suunnitelmia Söderkullan terveysaseman kehittämiseksi, kun asiakaskanta laajenee riittävästi. Mikäli kiinnostus ei täysin ylitä ennakkokäsityksiämme ja saamme hyvää tietoa nyt tekemämme kyselyn kautta, uudet asiakkaat tulevat lähinnä parantamaan tuottavuuttamme ja toivottavasti nopeuttamaan Söderkullan terveydenhuollon kehittämismahdollisuuksia. Saammehan laskuttaa jokaisen asiakkaan kotikuntaa tarjoamistamme palveluista.

Sitten asiaan liittyy vielä alueellinen ja kansallinen ulottuvuus.

Mielestäni olemme Suomessa laiminlyöneet keskustelun suomalaisten oikeudesta valinnanvapauteen terveydenhuollossa. Tämän pitäisi olla sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen kantava voima. Valinnanvapaus merkitsee sitä, että kansalainen valitsee sen terveysaseman, joka sopii omaan elämäntilanteeseen ja jonka palvelutaso ja saatavuus ovat hyvät. Kansalainen haluaa myös pystyä arvioimaan terveyskeskusten välistä laatua perustuen vertailukelpoisiin mitattaviin kriteereihin, kuten jonotusajat terveyskeskuksittain ja henkilöstön määrä asiakasta kohti.

Koska kunta saa laskuttaa kansalaisten kotikuntaa, voi tämä antaa hyvälaatuisille terveyskeskuksille paremmat taloudelliset mahdollisuudet kehittää toimintaansa. Kun  taas terveyskeskukset, jotka eivät pärjää kilpailussa, säilyttävät kustannusrakenteensa ja samalla kunta joutuu maksamaan muille kunnille asukkaidensa terveydenhuollosta.

Mielestäni tämä on asiakaslähtöinen tapa kehittää Suomen terveydenhuoltoa ja samaa mieltä vaikuttaa myös EU yleisesti olevan, koska tällainen direktiivi on luotu.

Suomessa tosin taidetaan aristella tätä, koska potilasdirektiivistä tiedottaminen kansalaisille on ollut hyvin vähäistä. On myös edelleen epäselvää, miten suomalaisten tulee toimia vaihtaakseen terveyskeskustaan. Samoin kuntien välisen laskutuksen pelisäännöt vaikuttavat olevan vielä auki.

Nyt on korkea aika avata keskustelu asukkaiden valinnanvapaudesta terveydenhuollossa!

Lähettäjä
Heidi Träskelin
12.06.2013
Viimeksi muokattu
29.08.2013