09.12.2011

Sipoon tulevaisuus näyttää valoisalta...

ainakin, jos meihin on uskomista;-) Kunnan virkamiehet ovat nimittäin tehneet tulevaisuuskuvauksen Sipoon kunnalle - Sipoo 2035. Kuvaus perustuu valtionvarainministeriön kuntaosaston soveltamaan kuuteen kriteeriin, jotka luovat pohjan tulevaisuuden ns. vahvoille peruskunnille.

Nämä kriteerit ovat:

1.    Palvelutarpeiden kehitystarkastelu

2.    Kuntatalouden kehitystarkastelu

3.    Asumisen ja yhdyskuntarakenteen kehitystarkastelu

4.    Työssäkäynti- ja asiointialueet

5.    Palveluiden järjestämisalueet, esim. sosiaali- ja terveydenhuollossa

6.    Erityisalueet, esim. kieliolosuhteet, pitkät etäisyydet, harva asutus ja saaristoisuus sekä kuntaliitosten edellytysten tarkastelu

 

Yksi ratkaiseva tekijä tulevaisuuden palvelutarpeen kannalta on nk. huoltosuhde, joka tarkoittaa ansaitsevien työikäisten määrää suhteessa nuoriin ja ikäihmisiin. Tämän suhteen arvioidaan heikentyvän kansallisella tasolla radikaalisti. Meidän osalta Tilastokeskuksen väestöpyramidi vuodelle 2035 näyttää tosin hyvältä ja huoltosuhteen heikentyminen ei siis rasita Sipoota.

 

Myös kuntatalous näyttää Sipoon osalta vahvalta. Meillä on nyt kuudenneksi korkeimmat verotulot asukasta kohti kaikista Suomen kunnista. Tulevaisuuden väestönkasvu takaa hyvän veropohjan myös jatkossa.

 

Sipoo on panostanut viime vuosina erittäin paljon yhdyskuntasuunnitteluun ja meillä on pian kaavavaranto, joka kattaa tulomuuton tarpeet hyvinkin pitkälle. Meidän työpaikkaomavaraisuus on tällä hetkellä selkeä heikkous, vain 58 %, mutta tämä suhde paranee jo Bastukärrin alueen kehityksen myötä.

 

Tilastollinen ruotsinkielisen väestönkehityksen tarkastelu eri kuntarakenneskenaarioissa osoittaa myös, että itsenäisellä Sipoolla on ehkä jopa parhaat edellytykset säilyttää elävä kaksikielisyys täällä Sipoossa.

 

Tämä materiaali on jo lähetetty valtionvarainministeriön kuntaosastolle ja ojennamme materiaalin virallisesti tervehdyskäynnillä ministeriöön lähiviikkoina. Käsittelemme materiaalin osa-alueita julkisuudessa syventymällä eri kriteereihin tulevina viikkoina. Tässä yhteydessä tarkoituksenamme on käsitellä myös muita olennaisia teemoja, kuten demokratiaa, identiteettiä ja segregaatiota.

 

Tämän työn avulla toivomme pystyvämme tukemaan valtionvarainministeriötä työssään kuntakentän haasteiden käsittelyssä siten, että kaikki oleellinen tieto on saatavilla Sipoon osalta.

Lähettäjä
09.12.2011