Selvitykset, suunnitelmat ja strategiat

Tälle sivulle tulevat selvitykset, suunnitelmat På svenska ja strategiat, jotka koskevat useampaa kaavahanketta tai koko kuntaa.
Materiaali on pdf-tiedostoina.

Selvitykset

Sipoon Nikkilän liikenneselvitys- ja suunnitelma 28.6.2013 (11 Mt)
  
Talma - Nikkilä raideliikenteen selvitykset pdf tiedostoina:
 
Kaupan palveluverkkoselvitys  

 

Suunnitelmat ja strategiat

Viher- ja virkistysaluestrategia
 
Nikkilän keskusta-alueen ideasuunnitelma
 
Nikkilän kartano III kaavarunko ja ideasuunnitelma (Nikkilän kartanon suunnittelusivuilla) />

Kulttuurikäytävä
Sipoon kunnan Kulttuuripalveluiden ja Kehitys- ja kaavoituskeskuksen yhteistyöprojekti

Seudulliset selvitykset, suunnitelmat ja strategiat

Muutettu ehdotus Östersundomin alueen maakuntakaavaksi oli nähtävillä 20.1.–20.2.2015

Uudenmaan toiseen vaihemaakuntakaavaan sisältyvä Östersundomin alueen kaavaehdotus julkisesti nähtävillä 20.1.–20.2.2015.  Maakuntahallitus hyväksyi ehdotuksen alueelle, joka ulottuu Helsingin Östersundomista Sipoon Söderkullaan. Muilta osin toinen vaihemaakuntakaava on jo vahvistettu.
Edelliseen, vuonna 2012 nähtävillä olleeseen ehdotukseen verrattuna ovat muuttuneet etenkin aluekeskuksen paikka sekä taajama- ja virkistysalueiden rajaukset. Uusia kaavamerkintöjä ovat luontoarvoja osoittavat luo-alueet ja saaristovyöhyke. Lisäksi kaavamuutoksessa on uusia teknisen huollon kohdemerkintöjä, työpaikka-alueita ja maakunnallisesti merkittäviä kulttuuriympäristöjä.

Seudullinen yhteistyö

Seutuyhteistyö

Helsinki-Porvoo kehyssuunnitelma HEPO
Helsinki-Porvoo -välille on laadittu yhdessä alueen kuntien Helsingin, Vantaan, Sipoon, Porvoon sekä
Uudenmaan liiton ja Itä-Uudenmaan liiton kanssa kehyssuunnitelman, jossa osoitetaan kaupunkimaisen rakenteen kasvusuunnat.

Etelä-Sipoon liikennevisio 31.5.2011
  
Itä-Uudenmaan maakunnallisesti arvokkaat luonnonympäristöt (MALU). Loppuraportti.
Raportissa esitetään Itä-Uudenmaan liitossa 2009–2010 toteutetun Itä-Uudenmaan maakunnallisesti arvokkaat luonnonympäristöt (MALU) -kehittämishankkeen tulokset. Hankkeessa kehitettiin maa-kunnallisesti arvokkaiden luonnonympäristöjen kriteerit, joiden on tarkoitus toimia luonnonympäristöjen tarkastelun suuntaviivoina tulevissa maakuntakaavoissa. Raportissa on kuvattu 139 kriteerien perusteella maakunnallisesti arvokasta aluetta (Liitteet 1 ja 2).
MALU Liite 1
MALU Liite 2 (18 Mt)

 

Viimeksi muokattu 24.01.2017