Asiakasmaksut

Sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakasmaksuja peritään muun muassa terveydenhoidosta, sairaanhoidosta, laitoshoidosta, palveluasumisesta, kotihoidosta, suun terveydenhuollosta ja päivätoiminnasta.
Asiakasmaksut pohjautuvat lainsäädäntöön.

Lue sosiaali- ja terveydenhuollon taksat ja maksut


Käyntimaksut

Avosairaanhoidon maksut
Käynti terveysasemalääkärillä 20,90 euroa/käynti 18 vuotta täyttäneeltä, veloitetaan enintään kolme kertaa vuodessa
Sairaudenhoitokäynti sairaanhoitajalla tai terveydenhoitajalla 11,50€/käynti
Hoitosarja (sairaanhoita, terveydenhoitaja tai fysioterapia) 11,50€/käynti, veloitetaan enintään 45 käyntikerralta vuodessa
Lisäksi jotkut lääkärintodistukset ovat maksullisia

Maksu käyttämättä ja perumatta jätetyistä lääkäriajoista 51,40€ (ei koske alle 15-vuotiaita)

Suun terveydenhuollon maksut
Käyntimaksu hammaslääkäri 13,30 €/käynti
Päivystyskäynniltä veloitetaan lisäksi 13,30 €
Käyntimaksu suuhygienisti 10,30 €/käynti
Lisäksi veloitetaan käynnin yhteydessä tehdyistä toimenpiteistä ja lisätutkimuksista 8,50 – 78€/toimenpide tai lisätutkimus

Maksu käyttämättä ja perumatta jätetyistä hammaslääkäriajoista 51,40€ (ei koske alle 15-vuotiaita)

Laitoshoidon maksut
Lyhytaikainen laitoshoito 49,50€/vrk
Päivä tai yöhoito 22,80€/vrk
Laitoshoidon maksu maksukaton ylittymisen jälkeen 22,80€/vrk

Mikäli sinulla on maksuvaikeuksia, pyydämme sinua ottamaan yhteyttä meihin
laskutussihteeri Ulla Stenfors, 09 2353 6306
toimistosihteeri Susanne Lindström, 09 2353 6357

Terveysaseman lääkäripalvelun maksua ei peritä

• äitiys- ja lastenneuvolakäynniltä
• alle 18-vuotiaalta
• sotaveteraaneilta
• maksukaton täyttymisen jälkeen

Peruuttamaton vastaanottoaika

Mikäli potilas ei pääse terveysasemalle hänelle varattuna ajankohtana, aika tulee peruuttaa puhelimitse mahdollisimman pian. Peruuttamattomasta ja käyttämättömästä ajasta peritään sakkomaksu. Peruuttamattomasta vastaanottoajasta peritään 51,40 euron sakkomaksu 15 vuotta täyttäneeltä asiakkaalta.

Sakkomaksua ei peritä, jos peruuttamatta jättämiseen on hyväksyttävä syy.

Terveydenhuollon maksukatto

Kunnallisen terveydenhuollon asiakasmaksuissa on kalenterivuosittainen maksukatto. Vuonna 2017 maksukatto on 691 euroa.

Alle 18-vuotiaiden käyttämistä palveluista perityt maksut lasketaan yhteen hänen huoltajansa maksujen kanssa. Kun maksukatto ylittyy, palvelut ovat maksuttomia kaikille niille henkilöille, joiden maksut ovat yhdessä kerryttäneet maksukattoa.

Maksukattoon lasketaan mukaan
terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkäripalvelujen maksut,
yksilölliset fysioterapiamaksut
sarjahoidon maksut
sairaalan poliklinikkamaksut
päiväkirurgian maksut
lyhytaikaisen laitoshoidon maksut terveydenhuollon ja sosiaalihuollon laitoksissa
yö- ja päivähoidon maksut
kuntoutushoidon maksut

Maksukattoon ei lasketa mukaan maksuja
hammashoidosta, sairaankuljetuksesta, lääkärintodistuksista, yksityislääkärin lähetteellä tehdyistä laboratorio- ja kuvantamistutkimuksista.

Maksukattoon ei lasketa tulosidonnaisia maksuja eikä maksuja, jotka on korvattu asiakkaalle esimerkiksi toimeentulotuesta tai tapaturmavakuutuksen perusteella.

Maksukaton täytyttyä
asiakas saa maksukaton piiriin kuuluvat palvelut pääsääntöisesti maksutta hakemalla vapaakortin.
Lyhytaikaisesta laitoshoidosta peritään kuitenkin enintään 22,80 euron hoitopäivämaksu.

Miten on toimittava, kun maksukatto täyttyy?
Terveyspalvelujen käyttäjän on itse seurattava maksukaton täyttymistä.
Vapaakortilla palvelut ovat kalenterivuoden loppuun pääsääntöisesti maksuttomia. Poikkeuksena on lyhytaikainen laitoshoito (sairaalahoito), josta peritään alennettu maksu 22,80 euroa/vrk.
Alkuperäiset kuitit suoritetuista hoitomaksuista on säilytettävä. Ne tulee esittää pyydettäessä vapaakorttia haettaessa.

Lääkekustannuksilla on oma kalenterivuosittainen kattonsa, joka on 605,13 euroa vuonna 2017. Katon täyttymisen jälkeen asiakas maksaa vain 2,50 euron omavastuun lääkettä kohti. Saat korvausta ostamistasi lääkkeistä sen jälkeen, kun alkuomavastuusi on täyttynyt. Alkuomavastuu on 50 euroa kalenterivuodessa. Alkuomavastuu ei koske lapsia ja nuoria. Sitä sovelletaan vasta sen vuoden alusta, jolloin täyttää 19 vuotta. 

Korvauksen saa suoraan apteekista, kun esittää Kela-kortin ja Kelan ilmoituksen lisäkorvausoikeudesta. Korvausta voi myös hakea jälkeenpäin puolen vuoden ajan.

Vapaakortin hakeminen

Kun asiakas esittää tämän vapaakortin kunnallisessa terveydenhuollossa, ei korttiin merkityltä henkilöltä saa periä maksua terveyskeskuksen lääkärissäkäynnistä, poliklinikkakäynnistä, päiväkirurgisesta hoidosta, sarjahoidosta, yksilökohtaisesta fysioterapiasta, yö- ja päivähoidosta eikä kuntoutushoidosta. Poikkeuksena on lyhytaikainen laitoshoito (sairaalahoito), josta peritään alennettu maksu 22,80 euroa/vrk.

Maksuttomuus ei koske hoitoa, jonka perusteena on tapaturmavakuutuslain, maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain, sotilasvammalain, liikennevakuutuslain, potilasvahinkolain tai niitä vastaavan aikaisemman lain perusteella korvattava hoito.

Jokaiselle korttiin merkitylle alle 18-vuotiaalle annetaan oma rinnakkaiskortti.

Vapaakortin antaa se sosiaali- tai terveyspalveluyksikkö jossa maksukatto tulee täyteen. Kortti tulee aina esittää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelupisteessä asioidessa.

Lisätietoa 
toimistosihteeri Nina Enholm, 09 2353 6511

Hoitotakuu

Kiireettömään hoitoon pääsyn mittarina on kolmas vapaana oleva kiireetön ajanvarausaika vastaanotolle laskettuna kalenteripäivissä. Terveysasemien T3-luku on näiden aikojen keskiluku.

Hoitoon pääsy terveysaseman avosairaanhoidossa v. 2017
Kesäkuu: 7 arkipäivää
Helmikuu: 16 arkipäivää
Vuonna 2016
Helmikuu: 40 arkipäivää
Syyskuu: 33 arkipäivää
Kesäkuu: 37 arkipäivää

Hoitoon pääsy suun terveydenhuollossa v. 2016
Helmikuu: 53 arkipäivää
Kesäkuu: 67 arkipäivää

Svenska

Viimeksi muokattu 10.11.2017