Monikulttuurista toimintaa Sipoossa

Sipoossa useat eri tahot järjestävät toimintaa, johon maahanmuuttajat ovat tervetulleita. Kunnassa järjestettävän monikulttuurisen toiminnan kautta voit saada esimerkiksi suomalaisen mentorin tai opiskella kieltä yhdessä muiden maahanmuuttajien kanssa.

Toimijat (seurakunnat, yhteisöt, järjestöt yms.) voivat olla yhteydessä Sipoon kunnan maahanmuuttokoordinaattoriin (p. 09 2353 6505). Toiminnastanne voidaan laittaa linkki tälle sivulle.

Luetaan yhdessä –verkosto

Sipoon kunta järjestää yhdessä Akateemisten Naisten Liitto ry:n ja vapaaehtoisringin kanssa maksutonta lukutaidon ja suomen kielen opetusta maahanmuuttajille Sipoossa!

Syksyllä 2016 Luetaan yhdessä- ryhmä kokoontuu 6.9-13.12.2016 tiistaisin klo 17.30-19.30 ja keväällä 2017 10.1- 2.5.2017 (viikolla 8 ei opetusta) Lukkarin koululla (Lukkarintie 2, 04130 Sipoo).

Lisätietoja:
Luetaan yhdessä -toiminnan vastuuhenkilö Hilkka Ros, p. 0407440739, hilkkaros@hotmail.com 


Ystäväksi maahanmuuttajaäidille -toiminta, Mannerheimin lastensuojeluliitto

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Uudenmaan piirillä on Ystäväksi maahanmuuttajaäidille -toimintaa, jonka tavoitteena on edistää maahanmuuttajaäitien kotoutumista ja kielenoppimista. Ystäväksi maahanmuuttajaäidille -toiminnassa etsitään hyvin suomea puhuvia naisia ystäviksi maahanmuuttajaäideille. Sipoossa on pidetty perehdytyskoulutus uusille ystäville keväällä 2014.

Lisätietoja: http://uudenmaanpiiri.mll.fi/toiminta/ystavaksi-maahanmuuttajaaidille/

Mentoriohjelma FIKA, Luckan Integration

Mentoriohjelma FIKA:n kautta voit toimia mentorina Sipoossa tai lähikunnissa asuvalle maahanmuuttajalle tai saada suomalaisen mentorin! Tarkoitus on saattaa yhteen vapaaehtoisia suomalaisia ja maahanmuuttajia, jotka tapaavat kuuden kuukauden ajan. Mentori on henkilö, joka tuntee suomalaiset tavat ja toimintaympäristön. Maahanmuuttajille ohjelma tarjoaa mahdollisuuden tutustua suomalaiseen kulttuuriin, yhteiskuntaan ja työmarkkinoihin henkilökohtaisen mentorin kautta. Parit muodostetaan samankaltaisen koulutuksen, työhistorian ja harrastusten perusteella. Luckan järjestää mentoripareille ohjelmaa joka kuukausi.

Lisätietoja: http://fika.luckan.fi/

Kansainvälinen kohtaamispaikka, Toimintakeskus Risteys

Sipoon kunta ja Luckan Integration järjestävät kansainvälistä kohtaamispaikkatoimintaa Toimintakeskus Risteyksen tiloissa kerran kuussa. Tarkoitus on edistää kaksisuuntaista kotoutumista ja luoda Risteyksen tiloissa matalakynnyksinen kohtaamispaikka, jossa uudet Sipoolaiset voivat tutustua vanhoihin ja myös toisin päin. Toimintaa suunnitellaan yhdessä osallistujien kanssa.

Kohtaamispaikka on avoinna vuonna 2015 joka kuun ensimmäisenä keskiviikkona klo 17-19 .

Lisätietoja: Luckan Integrationin liselott.sundback@luckan.fi

Persian- ja kurdinkielinen vertaisryhmätoiminta, Väestöliiton monikulttuurinen osaamiskeskus

Väestöliiton monikulttuurinen osaamiskeskus ja Sipoon kunta järjestävät persian- ja kurdinkielistä vertaisryhmätoimintaa Sipoossa keväällä 2015. Tavoitteena on tukea kansainvälistä suojelua saavien henkilöiden yksilöllistä ja perhekohtaista kotoutumista vertaisryhmätoiminnan kautta.

Lisätietoja: Mina Zandkarimi, Väestöliiton monikulttuurisuuden asiantuntija mina.zandkarimi@vaestoliitto.fi 

Suomea ulkomaalaisille ja muille kiinnostuneille -kurssi Kansalaisopistossa

Kansalaisopistossa toimii suomenkielen keskusteluryhmän, jossa käsitellään jokapäiväisiä aiheita, esim. miten asioida eri virastoissa, kaupoissa, sairaalassa ja miten tehdä tuttavuutta. Kurssilla ei käytetä kirjaa, eikä tehdä varsinaista kielioppia tai käännöstehtäviä. Sen sijaan toiminta on ohjattua keskustelua, johon kaikki yhtyvät. Kurssi soveltuu myös ruotsinkielisille joiden suomenkieli tarvitsee kohennusta.

Lisätietoja: https://www.opistopalvelut.fi/sipoo/course.asp?tietuenro=5355

 

På svenska

 

Viimeksi muokattu 05.01.2018