Tuetut ja valvotut tapaamiset

Usein kysyttyä perheoikeudellisista palveluista
Tuetut ja valvotut tapaamiset mahdollistavat lapsen ja hänestä erossa asuvan vanhemman turvallisen tapaamisen. Tapaamisten tavoitteena on tukea lapsen ja vanhemman suhdetta. Tapaamiset järjestetään yhdessä lapsen, perheen ja yhteistyöverkoston kanssa ja tilannetta tarkastellaan erityisesti lapsen näkökulmasta.


Valvottuja ja tuettuja tapaamisia ja vaihtoja järjestetään lastenvalvojan vahvistaman sopimuksen, oikeuden päätöksen tai sosiaalityöntekijän kirjallisen pyynnön perusteella. Tapaamiset ovat asiakkaille maksuttomia.

Milloin tuettuja tai valvottuja tapaamisia tarvitaan?

Tuettu tapaaminen voidaan järjestää, kun vanhemmuudessa tarvitaan tukea, huolto- ja tapaamisselvitykset ovat kesken tai vanhempien välillä on luottamuspula. Tuetussa tapaamisessa työntekijä on tarvittaessa saatavilla. Työntekijä huolehtii tapaamisen alkamisesta ja loppumisesta ja seuraa tilannetta esimerkiksi viereisessä huoneessa. Tuen tarve perustuu joko viranomaisen määrittelyyn tai vanhempien keskinäiseen sopimukseen. Tuen avulla varmistetaan tapaamisten sujuminen lapsen edun ja sopimuksen mukaan.

Valvottu tapaaminen voidaan järjestää, kun halutaan turvata tapaamisten sujuminen riskitilanteissa, esimerkiksi kun perheessä on ollut väkivaltaa tai kaappausuhka. Valvonnan tarve on viranomaisen määrittelemä. Valvotussa tapaamisessa tapaamista seurataan jatkuvasti. Työntekijä on samassa tilassa tai jatkuvassa näkö- ja kuuloyhteydessä tapaajiin.

Valvottu vaihto voidaan järjestää, kun vanhempien välillä on lähestymiskielto tai ero- tai muut ristiriidat estävät vanhempien välisen vuorovaikutuksen. Valvotun vaihdon tavoitteena on varmistaa, että lapsi voi turvallisesti siirtyä toisen vanhemman luokse. Vaihto toteutetaan tapaamissopimuksen mukaisesti. Tarvittaessa vaihto voidaan hoitaa ilman vanhempien välistä tapaamista. Tavoitteena on yhteistyön paraneminen, jotta vaihdot voivat tulevaisuudessa tapahtua ilman ulkopuolista tukea.

Tapaamisten järjestäminen: Vanhemmat toimittavat tapaamisia koskevan päätöksen tai muualla kuin Sipoossa vahvistetun sopimuksen sekä yhteystietonsa Sipoon kunnan lastenvalvojalle. Ennen tapaamisten aloittamista tapaajavanhempi, lähivanhempi ja tarvittaessa lapsi käyvät erillisissä haastatteluissa, joissa käydään läpi tapaamisten säännöt ja sovitaan tapaamisajat. Lapselle järjestetään tutustumiskäynti tapaamispaikkaan. Tarvittaessa tapaamiset ja vaihdot järjestetään siten, että vanhemmat eivät tapaa toisiaan.

Tuomioistuimen päätös tai muualla tehty sopimus lapsen tapaamisoikeudesta lähetetään osoitteella:

Sipoon kunta
Lastenvalvoja                      
PL 7
04131 SIPOO

PÅ SVENSKA
Viimeksi muokattu 25.06.2019

KÄYNTIOSOITE


Sosiaali- ja terveysasema
Jussaksentie 14
2. kerros
04130 Sipoo

YHTEYSTIEDOT


Lastenvalvojan
puhelinaika

Ti klo 9−10
puh. 040 157 9796

To
klo 10−11
puh. 050 4658356
 
Sosiaaliohjaaja
Luru Natunen
puh. 040 191 6057
luru.natunen@sipoo.fi

Anna palautetta! Anna palautetta
Usein kysyttyä perheoikeudellisista palveluista Usein kysyttyä

MUUALLA VERKOSSA


 Sosiaalihuoltolaki