Valvotut ja tuetut tapaamiset

Sipoossa on mahdollista järjestää valvottuja ja tuettuja tapaamisia sekä valvottuja vaihtoja sipoolaisille lapsille.

Valvottuja ja tuettuja tapaamisia sekä valvottuja vaihtoja järjestetään lastenvalvojan vahvistaman sopimuksen, oikeuden päätöksen tai sosiaalityöntekijän kirjallisen pyynnön perusteella ja ne ovat asiakkaille maksuttomia.

Lapsella on oikeus molempiin vanhempiinsa. Tapaamistoiminta on palvelua joka mahdollistaa lapsen ja hänestä erossa asuvan vanhemman turvallisen tapaamisen. Tapaamisten tavoitteena on tukea lapsen ja tapaajavanhemman suhdetta. Tapaamiset järjestetään yhdessä lapsen, perheen ja yhteistyöverkoston kanssa sopien ja tilannetta tarkastellaan erityisesti lapsen näkökulmasta.

Milloin valvottuja tai tuettuja tapaamisia tarvitaan?

Sosiaalihuoltolaki 27 § (Finlex)

Valvottu tapaaminen voidaan järjestää, kun halutaan turvata tapaamisten sujuminen riskitilanteissa, esimerkiksi kun perheessä on ollut väkivaltaa tai kaappausuhka. Valvotussa tapaamisessa tapaamista seurataan jatkuvasti. Työntekijä on samassa tilassa tai jatkuvassa näkö- ja kuuloyhteydessä tapaajiin. Työntekijä on lapsen edusta huolehtiva turvallinen aikuinen. Valvonnan tarve on viranomaisen määrittelemä. Valvotun tapaamisen avulla ehkäistään niitä uhkia, joiden vuoksi tapaaminen on määrätty valvotuksi.

Tuettu tapaaminen voidaan järjestää, kun vanhemmuudessa tarvitaan tukea, huolto- ja tapaamisselvitykset ovat kesken tai vanhempien välillä on luottamuspula. Tuetussa tapaamisessa työntekijä on tarvittaessa saatavilla. Työntekijä huolehtii tapaamisen alkamisesta ja loppumisesta ja seuraa tilannetta esimerkiksi viereisessä huoneessa. Tuen tarve perustuu joko viranomaisen määrittelyyn tai vanhempien keskinäiseen sopimukseen. Tuen avulla varmistetaan tapaamisten sujuminen lapsen edun ja sopimuksen mukaan.

Valvottu vaihto voidaan järjestää, kun vanhempien välillä on lähestymiskielto tai eroristiriidat tai muut riidat estävät vanhempien vuorovaikutuksen. Valvotun vaihdon tavoitteena on varmistaa, että lapsi voi turvallisesti siirtyä toisen vanhemman luokse. Vaihto toteutetaan tapaamissopimuksen mukaisesti. Työntekijä rauhoittaa vaihtotilanteen niin, että lapsi ei joudu vanhempien ristiriitojen keskelle. Tarvittaessa vaihto voidaan hoitaa ilman vanhempien välistä tapaamista. Tavoitteena on yhteistyön paraneminen, jotta vaihdot voivat tulevaisuudessa tapahtua ilman ulkopuolista tukea.

Tapaamisten järjestäminen:  Vanhemmat toimittavat tapaamisia koskevan päätöksen tai muualla kuin Sipoossa vahvistetun sopimuksen sekä yhteystietonsa Sipoon kunnan lastenvalvojalle. Ennen tapaamisten aloittamista tapaajavanhempi, lähivanhempi ja tarvittaessa lapsi käyvät erillisissä haastatteluissa, joissa käydään läpi tapaamisten säännöt ja sovitaan tapaamisajat. Lapselle järjestetään tutustumiskäynti tapaamispaikkaan. Tapaamiset ja vaihdot voidaan toteuttaa siten, etteivät vanhemmat kohtaa toisiaan.

Lastenvalvojan yhteystiedot:

Hillamaria Tuomi-Mark
09- 2353 6544

Toimintaa koordinoiva sosiaaliohjaaja (mm.haastattelut)
Luru Natunen
09-2353 6599

 

Tuomioistuimen päätös tai muualla tehty sopimus lapsen tapaamisoikeudesta lähetetään osoitteella:

Sipoon kunta
Lastenvalvoja                       på svenska
PL 7
04131 SIPOO      

Viimeksi muokattu 04.01.2018