Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto

Peruskoulun aikana kouluterveydenhoitaja tapaa oppilaat joka vuosi joko yksilö- tai ryhmätapaamisessa mukaan luettuna esikouluikäiset lapset.

Kouluterveydenhuollon käynnit löydät tästä.
Opiskeluterveydenhuollon käynnit löytyvät täältä.

Terveystarkastuksia tehdään myös yksilöllisen tarpeen mukaan. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa voi keskustella myös seksuaaliterveydestä, mielenterveydestä ja päihteisiin liittyvistä asioista. Tarvittaessa opiskelija ohjataan perhesuunnitteluneuvolaan, mielenterveyspalveluihin tai kunnan päihdetyöntekijälle.

Ajankohtaista
Kutsunnan ennakkoterveystarkastukset

Kutsuntaikäiset pojat saavat Puolustusvoimilta kirjeen koskien kutsuntoja sinä vuonna, kun täyttävät 18 vuotta. Kutsuntaikäisten ennakkoterveystarkastukset tehdään pääsääntöisesti oman opiskelupaikan opiskeluterveydenhuollossa.

Muualla kuin Sipoossa opiskelevien tai ilman opiskelupaikkaa/ työtä olevien sipoolaisten kutsunnan ennakkoterveystarkastukset tehdään Sipoon opiskeluterveydenhuollossa.

Terveystarkastukseen kuuluu käynti terveydenhoitajalla ja lääkärillä. Lääkäriajan saa terveydenhoitajalta.

Lisätietoa varusmiespalveluksesta ja kutsunnoista löytyy täältä.

Rokotukset

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa huolehditaan Kansallisen rokotusohjelman mukaisista rokotuksista. Matkailijan rokotuksissa ota yhteys aikuisneuvolaan.

Sairastuminen ja tapaturmat koulupäivän aikana

Kouluterveydenhuollossa hoidetaan koulussa ja koulumatkoilla sattuneet tapaturmat ja tarvittaessa hoitoonohjaus on terveysasemalle.

Mikäli koulutapaturma tulee ilmi vasta kotona, siitä on aina ilmoitettava koululle. Oppilaat jotka sairastuvat äkillisesti koulupäivän aikana ja tarvitsevat lääkärinhoitoa hoidetaan terveysasemalla.

Vapaa-ajan tapaturmissa huoltajat ovat suoraan yhteydessä terveysasemalle.

Opiskelijahuolto

Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvästä oppimisesta, hyvästä psyykkisestä ja fyysisestä terveydestä sekä sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuolto on kaikkien koulussa työskentelevien tehtävä ja sitä toteutetaan hyvässä yhteistyössä kotien kanssa.

Lisätietoja Oppilashuollon sivuilta.

Suun terveydenhuolto

Suun terveydenhuollon käynnit ja yhteystiedot löydät täältä. Hammashoito on maksutonta terveyskeskuksessa 18 ikävuoteen asti.

Kouluterveydenhuollon sähköiset lomakkeet

Ekaluokkalaisen vanhempien lomake (vaatii tunnistautumisen)

Viitosluokkalaisen vanhempien lomake (vaatii tunnistautumisen)

Kasiluokkaisen vanhempien lomake (vaatii tunnistautumisen)

Kasiluokkaisen oppilaan lomake

Opiskeluterveydenhuollon terveyskysely

På svenska

Viimeksi muokattu 27.11.2017