Äitiys- ja lastenneuvola

Neuvolan puhelinaika on ma - to klo 12.00 - 12.45 sekä Nikkilässä että Söderkullassa. Terveydenhoitajiin voi ottaa yhteyttä sähköpostilla tai puhelimella.
Mikäli puhelinaika ei sovi, voi terveydenhoitajalle varata soittoajan Internetin kautta osoitteessa https://tkajanvaraus.sipoo.fi/ajanvaraus/app. Samassa osoitteessa on mahdollista tehdä ajanvaraus 1-vuotiaalle lapselle oman terveydenhoitajan vastaanotolle (ei 1½ -vuotiaalle, koska hänelle tulee lääkärintarkastus). Ajanvaraus tehdään lapsen nimellä. Äitiys- ja lastenneuvolan yhteystiedot ja aluejako löytyvät tästä.

Saman päivän ajan peruutuksessa voit soittaa tai lähettää tekstiviestin numeroon 040-4869113. Viestissä tulee olla asiakkaan nimi ja syntymäaika. Muissa kuin saman päivän ajan peruutuksissa voit olla yhteydessä oman alueen terveydenhoitajaasi.

Anna palautetta neuvolan palveluista

Ajankohtaista

Kausi-influenssarokotus

Sipoon neuvolassa rokotetaan syksyllä 2017 seuraavasti:

1. Kaikki 6–35 kuukauden ikäiset sekä 3–7-vuotiaat riskiryhmiin kuuluvat lapset. Neuvolaikäisten riskiryhmien lähipiiriin kuuluvat henkilöt voivat saada ilmaisen rokotteen samalla neuvolakäynnillä. Jokaiselle rokotettavalle tulee varata oma aika. Rokotusajat koskevat myös riskiryhmiin kuulumattomia 3–7-vuotiaita, joilla on apteekista reseptillä hankittu rokote.

  • Viikko 45, 6.11-10.11.2017 Nikkilän ja Söderkullan neuvoloissa. Ensimmäistä kertaa influenssarokotteen saaville lapsille annetaan toinen rokote noin kuukauden kuluttua. Seuraavina vuosina tarvitaan vain yksi rokote.
  • Viikko 50, 11.12-15.12.2017 Nikkilän ja Söderkullan neuvoloissa. Toinen rokotuskerta. Aikoja voivat varata myös he, jotka viikolla 45 eivät saaneet influenssarokotusta.

Lasten influenssarokotteen voi saada

  • varaamalla rokotusajan Internetin kautta osoitteessa https://tkajanvaraus.sipoo.fi/ajanvaraus/app (Alle kouluikäisten influenssarokotukset)
  • varaamalla rokotusajan puhelimitse terveydenhoitajilta
  • tulemalla neuvolan avoimelle vastaanotolle ilman ajanvarausta maantaisin klo 8-9 Nikkilän neuvolaan ja perjantaisin klo 8-9 Söderkullan neuvolaan
  • tavallisen neuvolakäynnin yhteydessä influenssarokotuskauden aikana

2. Raskaana olevat naiset. Raskaana olevan lähipiiriin kuuluva henkilö voidaan myös rokottaa raskaana olevan neuvolakäynnin yhteydessä.

Influenssarokotteen voi saada

  • varaamalla rokotusajan Internetin kautta osoitteessa https://tkajanvaraus.sipoo.fi/ajanvaraus/app (Alle kouluikäisten influenssarokotukset)
  • varaamalla rokotusajan puhelimitse terveydenhoitajilta
  • tulemalla neuvolan avoimelle vastaanotolle ilman ajanvarausta maantaisin klo 8-9 Nikkilän neuvolaan ja perjantaisin klo 8-9 Söderkullan neuvolaan
  • tavallisen neuvolakäynnin yhteydessä influenssarokotuskauden aikana

Muutoksia Söderkullan neuvolassa

Söderkullan neuvolassa on aloittanut uusia terveydenhoitajia ja aluejakoon on tehty muutoksia. Katso Äitiys- ja lastenneuvolan yhteystiedot.

Sähköinen palautelomake neuvolan palveluista

Neuvolan palveluista voi nyt antaa sähköisesti palautetta. Linkki sähköiseen palautelomakkeeseen löytyy sivun yläreunasta ja tästä.


Neuvolan avoin vastaanotto

13.6.16. lähtien tarjoamme mahdollisuutta tulla avoimelle vastaanotolle Nikkilän neuvolaan maanantaisin klo 8-9 ja Söderkullan neuvolaan perjantaisin klo 8-9. Neuvolan avointa vastaanottoa ei pidetä arkipyhinä.

Äitiysneuvola

Tulevan äidin toivotaan ottavan yhteyttä neuvolaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa!

Huomioitavaa: Ennen ensimmäistä käyntiä äitiysneuvolaan pyydämme täyttämään kaksi sähköistä lomaketta etukäteen: Esitietolomake ja Kysely päihteiden käytöstä (Audit). Täyttäkää lomakkeet huolellisesti. Pyydämme myös puolisoa/tulevan lapsen isää täyttämään oman lomakkeen päihteiden käytöstä.

Äitiysneuvolassa seurataan raskauden etenemistä sekä äidin ja tulevan vauvan terveyttä. Neuvolan tehtävänä on myös sairauksien ennaltaehkäisy ja varhainen toteaminen sekä perheiden hyvinvoinnin edistäminen ja vanhemmuuden tukeminen.

Äitiysneuvolan käynnit löytyvät tästä linkistä. Osa seurantakäynneistä on niin sanottuja laajoja terveystarkastuksia, joihin molempien puolisoiden toivotaan osallistuvan. Laajoissa terveystarkastuksissa on mahdollista huomioida koko perheen mahdollinen tuen tarve. Ensimmäistä lasta odottavat tulevat vanhemmat täyttävät ennen rvk 22 käyntiä sähköisen lomakkeen Voimavaramittari lasta odottaville vanhemmille.

Neuvolassa sama terveydenhoitaja tapaa perheen sekä raskauden seurannan että lapsen kasvun ja kehityksen seurannan ajan aina esikouluikään asti. Neuvola seuraa ja tukee raskaana olevien, lasten ja perheiden fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kasvua ja kehitystä sekä ohjaa tarvittaessa jatkotutkimuksiin tai muiden palveluiden piiriin. Neuvolatyö sisältää yksilö- ja ryhmätoimintaa huomioiden perheiden monimuotoisuuden.

Neuvolan linkkivinkeistä löydät mm. raskauden aikaiset verinäytetutkimukset.

Lastenneuvola

Lastenneuvolassa seurataan lapsen kasvua ja kehitystä. Neuvolan tehtävänä on myös sairauksien ennaltaehkäisy ja varhainen toteaminen sekä perheiden hyvinvoinnin edistäminen ja vanhemmuuden tukeminen.

Lastenneuvolan käynneistä ja rokotuksista esite löytyy linkistä. Osa seurantakäynneistä on niin sanottuja laajoja terveystarkastuksia, joihin molempien vanhempien toivotaan osallistuvan. Laajoissa terveystarkastuksissa on mahdollista huomioida koko perheen mahdollinen tuen tarve.

Ennen joitakin lastenneuvolan käyntejä pyydämme vanhempia täyttämään hyvissä ajoin sähköisiä lomakkeita:

Neuvolan linkkivinkeissä lapsiperheille hyödyllisiä linkkejä.

På svenska

Viimeksi muokattu 24.11.2017