Neuvolat sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuolto

Äitiys- ja lastenneuvola

Sipoossa toimii Nikkilässä ja Söderkullassa yhdistetty äitiys- ja lastenneuvola, joka palvelee lasta odottavien ja alle kouluikäisten lasten perheitä. Neuvolan terveydenhoitajat toimivat moniammatillisessa yhteistyössä esimerkiksi neuvolan perhetyön, lapsiperheiden sosiaalityönkoulu- ja opiskeluterveydenhuollonpuheterapian, perheneuvonnan, lastensuojelun, lastenvalvojan, fysioterapian, suun terveydenhuollon, päivähoidon ja erityisvarhaiskasvatuksen kanssa.

 
Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon tehtävänä on opiskelijoiden terveyden ja kouluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen sekä terveen kasvun ja kehityksen tukeminen. Yhteistyötä tehdään opiskelijoiden, huoltajien, oppilashuollon, opettajien, koulun muun henkilöstön ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto sisältää yksilö- ja ryhmätoimintaa huomioiden perheiden monimuotoisuuden.

Huoltajat voivat olla yhteydessä koulu- ja opiskeluterveydenhoitajiin lapsen ja nuoren terveyteen tai hyvinvointiin liittyvissä asioissa. 

Ehkäisyneuvola

Sipoossa ehkäisyneuvola toimii äitiys-ja lastenneuvolan yhteydessä. Ehkäisyyn tai perhesuunnitteluun liittyvissä asioissa ota yhteyttä neuvolan ehkäisystä vastaaviin terveydenhoitajiin.

Aikuisneuvola

Aikuisneuvolan toiminnalla pyritään edistämään aikuisväestön terveyttä. Aikuisneuvolan terveydenhoitajan vastaanotolla asiakkaita ohjataan sairauksien ennaltaehkäisyssä terveyden edistämisessä, rokotusasioissa (myös matkailijoiden rokotukset) sekä tehdään terveystarkastuksia. 

På svenska

Viimeksi muokattu 18.03.2019