Täydentävä ja ennaltaehkäisevä toimeentulotuki

Asiakas voi hakea täydentävää tai ennaltaehkäisevää toimeentulotukea suoraan kunnasta, jos Kela on jo antanut ratkaisun perustoimeentulotuesta hakemusta koskevalle ajalle.

Kiireellisen ja välttämättömän avun turvaamiseksi kunta voi myöntää toimeentulotukea poikkeuksellisesti myös ilman, että asiakkaan oikeutta perustoimeentulotukeen on kyseisenä ajanjaksona Kelan päätöksellä arvioitu ja ratkaistu. Tuki voidaan myöntää näissä tilanteissa ehkäisevänä toimeentulotukena. Myös näissä tilanteissa tehdään selvitys asiakkaan tuloista ja menoista.

Sipoolaiset lapsiperheet voivat hakea täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea
tästä

på svenska

Laki toimeentulotuesta

Toimeentulotuki (KELA)

Viimeksi muokattu 04.07.2017