Omaishoito

Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoivan ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla.

Omaishoidon tuki on kokonaisuus, joka muodostuu hoidettavalle annettavista tarvittavista palveluista sekä omaishoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista (laki omaishoidon tuesta 937/2005  2 §).

Sipoon kunnan omaishoidon tuen myöntämisperusteet ja kriteerit on vahvistettu Sosiaali- ja terveysvaliokunnassa 2.4.2013 §18 Omaishoidon kriteerit (pdf)

På svenska
1.1.2017 alkaen hoitopalkkiot ovat:

Ryhmä I: 1229,20 euroa/kk
Ryhmä II: 582,27 euroa/kk


Lisätietoja:
Omaishoidon koordinaattori
Elisa Pitkänen
09 2353 6609

tai kotihoidonohjaajilta ja sairaanhoitajilta, yhteystiedot.

Lisätietoja alle 18 v. omaishoidosta antavat:
Jenni Lönnberg, puh. 09 2353 6563

Omaishoidontukihakemus

Lomake on mahdollista täyttää, lähettää ja tallentaa sähköisesti.
Lomakkeen lähettäminen sähköisesti edellyttää tunnistautumista.
Lisätietoa sähköisen lomakkeen täyttämisestä tästä

Tarvittaessa tyhjän lomakkeen voi myös tulostaa ja täyttää sen kynällä.
Lomakkeet palautetaan osoitteeseen: Sipoon kunta, PL 7, 04131 Sipoo
Alle 18 v. hakemukset palautetaan osoitteeseen: Sipoon kunta, Sosiaali- ja terveysasema, PL 7, 04131 Sipoo


Hyvinvointikysely

Omaishoitajille suunnatun hyvinvointi- ja terveystarkastuksen tavoitteena on terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Terveystarkastuksen tavoitteena on tunnistaa sairauksien riskitekijöitä, ennaltaehkäistä ja tarjota tarvittavia elämäntapaohjeita.

Vastaamalla oheiseen hyvinvointikyselyyn kartoitamme Teidän terveyttänne ja toimintakykyänne. Vastausten perusteella tarjoamme Teidän tarpeitanne vastaavaa palveluneuvontaa tai kutsumme teidät terveystarkastukseen. Halutessanne tulemme kotikäynnille.

Kyselyyn tästä

Lisätietoa antaa:
Omaishoidon koordinaattori Elisa Pitkänen p. 09-23536609

Viimeksi muokattu 16.06.2017