Sosiaaliasiamies

Sosiaaliasiamiestoiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista.

Lain 24 §:n mukaan sosiaaliasiamiehen tehtävänä on

1. neuvoa asiakkaita asiakaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa

2. avustaa muistutuksen teossa

3. tiedottaa asiakkaan oikeuksista

4. toimia muutenkin asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi sekä

5. seurata asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä ja antaa siitä selvitys vuosittain kun-nanhallitukselle.

Sipoon kunta on tehnyt sopimuksen sosiaalialan osaamiskeskus Verson kanssa sosiaaliasiamiespalveluiden tuottamisesta asukkailleen. Sosiaaliasiamies on puolueeton henkilö, joka toimii asiakkaiden edun turvaajana. Sosiaaliasiamiehen tehtävä on neuvoa-antava. Hän ei tee päätöksiä eikä myönnä etuuksia. Sosiaaliasiamies voi toimia asiakkaan ja työntekijän välimiehenä ongelmatilanteissa. Sosiaaliasiamies laatii vuosittain selvityksen sosiaalihuollon asiakkaan aseman ja oikeuksien kehittymisestä. Selvitys annetaan kunnanhallitukselle.

Sosiaaliasiamieheen kannattaa olla yhteydessä, kun

  • olet epätietoinen, oletko saanut sellaisia sosiaalihuollon palveluja, jotka sinulle kuuluvat
  • omaisena mietit, saako läheisesi tarvitsemiaan palveluita ja tukitoimia
  • sosiaalihuollon työntekijä tai hänen esimiehensä on mielestäsi toiminut epäasiallisesti
  • et ymmärrä sinua koskevia päätöksiä, sopimuksia tai laskelmia
  • käytät yksityisiä sosiaalipalveluja ja pohdit omaa asemaasi
  • haluat puolueetonta tietoa eri lakien soveltamisesta ja asuinkuntasi sosiaalihuollon käytännöistä
  • haluat tietää oikeuksistasi asiakkaana.

Muistutuslomake

Yhteystiedot

Sosiaaliasiamies Pamela Stenberg
puh. 044 729 7987 ma-to klo 9 - 12.
Sähköposti: sosiaaliasiamies(at)phhyky.fi

Sosiaaliasiamiehen kanssa voi sopia tapaamisesta tarvittaessa ajanvarauksella.

Sosiaaliasiamiehen postiosoite:
Sosiaalialan osaamiskeskus Verso
Sosiaaliasiamies
Mannerheiminkatu 23, 06100 Porvoo

Sosiaaliasiamiehen palvelu on maksutonta.

 

På svenska

Viimeksi muokattu 11.04.2018