lukuhetki

Koulutuspalvelut
 

Visio

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin turvaamisella Sipoosta Suomen halutuin

Toiminta-ajatus

Tulosyksikön tarkoituksena on antaa kuntalaisille korkeatasoista opetusta kouluissa, joissa on osaavat opettajat, ylläpitää viihtyisiä ja turvallisia kouluja, tarjota mahdollisuuksia ammatilliseen koulutukseen myös rinnakkain lukiokoulutuksen kanssa ja vahvistaa nuorten tulevaisuudenuskoa. Pyritään luomaan lapsille, nuorille ja aikuisille edellytykset hyvään elämään. Toimintaa tarjotaan sekä keskeisesti sijaitsevilla alueilla että haja-asutusalueella ja pyritään siten vaikuttamaan monipuolisen yhdyskunnan rakentamiseen.

Perusarvot

  • oikeudenmukainen
  • tasa-arvoinen - kaksikielinen
  • ammattimainen
  • kehittämisorientoitunut

Toimintatapa

  • avoin
  • läpinäkyvä
  • huomioiva
  • innostunut – innostava

På svenska


Sivistystoimisto
Iso Kylätie 18, 04130 SIPOO
PL 7, 04131 SIPOO
Puhelin (09) 23531 (vaihde)
Faksi (09) 2353 6209
Sähköposti etunimi.sukunimi@sipoo.fi Toimistosihteeri
Mikaela Hutukka
09 2353 7008
Osastosihteeri
Annika Lundström
09 2353 7002
Laskutussihteeri
Susan Tallgren
09 2353 7006
Toimisto- ja laskutussihteeri
Sari Polojärvi
09 2353 7005
Opetuspäällikkö
Hannu Ollikainen
09 2353 7100
Sivistysjohtaja
Kurt Torsell
09 2353 7000
Viimeksi muokattu 14.12.2015