Kuulutukset

Kunnan ilmoitukset ovat yleensä kokouksia tai pöytäkirjojen nähtävilläoloa koskevia kuulutuksia. Ne voivat koskea myös esim. vaaleja tai kaavoitusasioita. Valtuusto on päättänyt, että vuonna 2017 kunnan kuulutukset julkaistaan kunnan julkisella ilmoitustaululla sekä kunnan kotisivuilla. Vuonna 2017 Sipoon Sanomat ja Östnyland ovat kunnan virallisia ilmoituslehtiä, joissa julkaistaan sellaiset kuulutukset, jotka lain mukaan on kuulutettava lehdissä.

Muiden toimijoiden kuulutukset löydät täältä.

På svenska