< Kuulutukset
05.10.2017

Ympäristölupahakemus ylijäämämaiden loppusijoitukseen

Seuraava ympäristölupahakemus on vireillä Sipoon kunnan rakennus- ja ympäristövaliokunnassa:

Marko Ollila hakee ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n mukaista lupaa ylijäämämaiden loppusijoittamiseen Sipoon Spjutsundissa kiinteistöllä 753-430-3-42, Spjutsundintie 541.

Ylijäämämaita vastaanotetaan yhteensä noin 200 000 tonnia ja vuotuinen vastaanottomäärä on alle 50 000 tonnia. Ylijäämämaat tuodaan eri rakennuskohteista ja maat levitetään 62 000 m² suuruiselle alueelle. Tuotavat maa-ainekset ovat pääasiassa rakennustyömaiden pintamaita, eli savea, hiekkaa ja moreenia.

Tämä kuulutus pidetään nähtävänä 6.10–6.11.2017 Sipoon kunnan ilmoitustaululla. Kuulutus ja julkiset asiakirjat ovat lisäksi luettavissa osoitteessa www.julkipano.fi.

Hakemusasiakirjoja voi lukea myös Sipoon kunnan Infossa Kuntalassa (Iso Kylätie 18, Nikkilä) viraston aukioloaikoina, ma-ti klo 8.00–17.00, ke-to klo 8.00–15.30 ja pe klo 8.00–14.00.

Niiden, joiden etua tai oikeutta asia koskee (asianosainen), on mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus hakemuksen johdosta. Muutkin kuin edellä mainitut osapuolet voivat esittää mielipiteensä hakemuksen johdosta.

Mahdolliset kirjalliset muistutukset ja mielipiteet tulee toimittaa ensisijaisesti www.julkipano.fi -sivuston kautta tai osoitteeseen Sipoon kunta, Rakennus- ja ympäristövaliokunta/SR, PL 7, 04131 Sipoo, tai ymparistonsuojelu@sipoo.fi viimeistään 6.11.2017

Lisätietoja antaa ympäristönsuojelutarkastaja Saija Ruponen p. (09) 2353 6852.

Sipoossa 5.10.2017

Rakennus- ja ympäristövaliokunta


Viimeksi muokattu
28.09.2017