< Kuulutukset
21.09.2017

Katusuunnitelmaehdotus, T8 Kalliomäenkaari

Söderkullassa sijaitseva asemakaava-alueen T8 mukainen Kalliomäenkaaren katusuunnitelmaehdotus pidetään maankäyttö- ja rakennus-asetuksen 43 §:n mukaisesti julkisesti nähtävänä Sipoon kunnassa, Iso Kylätie 18 Nikkilä, 21.9. – 4.10.2017 välisenä aikana toimiston aukioloaikoina sekä kunnan kotisivuilla osoitteessa: https://www.sipoo.fi/fi/asuminen_ja_ymparisto/katu-_ja_viheralueet/katujen_rakentaminen/nahtavilla_olevat_katusuunnitelmat Mahdolliset katusuunnitelmaa koskevat muistutukset on toimitettava nähtävillä olo  aikana Sipoon kunnan tekniselle valiokunnalle, PL 7, 04131 SIPOO tai kirjaamo@sipoo.fi

 

Tekniikka ja ympäristöosasto

Sipoossa 21.9.2017


Viimeksi muokattu
22.09.2017