< Kuulutukset
07.09.2017

Hangelbyträsketin puutarhakylän asemakaava vireille, E4

Kunnan kaavoitusohjelmaan kuuluvan Hangelbyträsketin puutarhakylän asemakaavoitus (kaava E4) käynnistyy.

Suunnittelualue sijaitsee Sipoon eteläosassa noin 4 km etäisyydellä Söderkullan keskustasta. Tarkoituksena on laatia alueelle asemakaava, joka mahdollistaa puutarhakylän sekä tapahtumapuiston toteuttamisen suunnittelualueelle. Aiemmin samalle alueelle on vuonna 2016 suunniteltu Jontaksen puutarhakylän asemakaavaa, mutta uusi kaavahanke on aloitettu kaavarajauksen muututtua aiempaa laajemmaksi ja toimintojen sijoittelutarpeen muututtua.

Asemakaavatyö on käynnistetty laatimalla kaavan lähtökohtia ja osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyä koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma, joka on nähtävänä 7.9.–10.10.2017 Kuntalan 1. kerroksen asiakaspalvelupisteessä viraston aukioloaikana (Iso Kylätie 18, Nikkilä) sekä Söderkullan kirjastossa (Amiraalintie 2, Söderkulla). Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi tutustua myös kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.sipoo.fi/asemakaavat koko suunnittelutyön ajan.

Mahdolliset mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällöstä tulee toimittaa 10.10.2017 mennessä kirjallisesti osoitteeseen Sipoon kunta, Kehitys- ja kaavoituskeskus, PL 7, 04131 SIPOO tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@sipoo.fi

Lisätietoja asemakaavatyöstä antavat kaavoittaja Mirva Talusén, puh. 09 2353 6719 ja kaavoituspäällikkö Matti Kanerva, puh. 09 2353 6720, sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@sipoo.fi.

Sipoossa 7.9.2017
Kehitys- ja kaavoituskeskus                  


Viimeksi muokattu
11.09.2017