< Kuulutukset
26.06.2017

Päätös maa-aineslupien mukaisen ottoalueen maisemointisuunnitelman hyväksymisestä, Koy Sipoon PT-logistiikkakeskus

Sipoon kunnan rakennus- ja ympäristövaliokunta on kokouksessaan 21.6.2017 antanut seuraavan maa-aineslain mukaisen päätöksen:

§ 61 Koy Sipoon PT-logistiikkakeskus, päätös maa-aineslupien 15.10.2012 / § 57 ja 17.12.2012 / § 75 mukaisen ottoalueen maisemointisuunnitelman hyväksymisestä. Ottoalue koostuu kiinteistöistä Lingonskog RN:o 7:251, Skogsbacka RN:o 7:278, Saunakorpi 7:65, Bastukärr 7:63 ja Metsälä 7:281. Maisemointi toteutetaan rakennusluvan 2012-390 istutussuunnitelman/hoitosuunnitelman mukaisesti.

Päätös, hakemusasiakirjat ja valitusosoitus on nähtävillä 26.6.-27.7.2017 Sipoon kunnan Infossa virka-aikana, käyntiosoite: Iso Kylätie 18, Nikkilä.

Päätökset ovat luettavissa myös Sipoon kunnan internet-sivuilla: www.sipoo.fi > Kunta ja päätöksenteko > Esityslistat, pöytäkirjat ja kokouspäivät > Esityslistat ja pöytäkirjat > Rakennus- ja ympäristövaliokunta/Byggnads- och miljöutskottet 21.6.2017 Pöytäkirja.

Valitusaika päättyy 27.7.2017.

 

Päätöksen antopäivä 27.6.2017

 

Sipoossa 26.6.2017

Rakennus- ja ympäristövaliokunta

 


Viimeksi muokattu
27.06.2017