< Kuulutukset
22.06.2017

Lausuntopyyntö koskien toiminta-alueluonnosta Sipoon kunnan alueella toimiville vesihuoltolaitoksille

Sipoon kunta on yhteistyössä alueen vesilaitosten sekä kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen ja terveydensuojeluviranomaisen kanssa laatinut toiminta-alueluonnoksen Sipoon kunnan alueella toimiville vesihuoltolaitoksille.

Toiminta-alueluonnos on nähtävillä 5.6.– 1.9.2017 välisen ajan osoitteessa:

https://www.sipoo.fi/fi/asuminen_ja_ymparisto/sipoon_vesi/sipoon_veden_hankkeet/toiminta-

Lausunnot pyydetään Uudenmaan ELY-keskukselta, Sipoon kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta, Porvoon kaupungin terveydensuojeluviranomaiselta, Helsingin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselta ja terveydensuojeluviranomaiselta.

Asukkaat voivat nähtävillä oloaikana jättää mielipiteensä toiminta-alueluonnoksesta. Lausuntovaiheessa käsitellään ainoastaan pyydetyt lausunnot ja kuntalaisten jättämät mielipiteet.

Lausunnot ja mielipiteet toimitetaan kirjallisesti viimeistään 1.9.2017 klo 16.00 sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen kirjaamo(at)sipoo.fi tai paperiversiona Sipoo kirjaamo, PL 7, 04131 SIPOO.

Lisätietoja asiasta antaa liikelaitosjohtaja Matti Huttunen, matti.huttunen@sipoo.fi tai 09-2353 6910.

Sipoon kunnan kunnanhallitus


Viimeksi muokattu
20.06.2017