< Kuulutukset
09.05.2017

Ilmoitus melua aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta, Sisco Asunnot Oy

Seuraava ilmoitus on vireillä Sipoon kunnan ympäristönsuojeluyksikössä:

Sisco Asunnot Oy on tehnyt 3.5.2017 ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen erityi-sen häiritsevää tilapäistä melua ja tärinää koskevan ilmoituksen louhinnasta Sipoon Taasjärven alueella kiinteistöillä 753-419-4-1821, 753-419-4-1822, 753-419-4-1823, 753-419-4-1526 ja 753-419-4-1527, osoitteissa Tasbyntie 11 a, b ja c sekä Tasbyntie 18 a ja b 01150 Söderkulla. Kyseessä on talojen rakentamiseen liittyvä louhintatyö, joka käsittää pääasiassa avolouhintaa. Työ on tarkoitus toteuttaa välillä 24.5.2017 – 24.6.2017. Toimenpiteeseen ei saa ryhtyä tai toimintaa aloittaa, ennen kuin ilmoituksen tekemisestä on kulunut 30 vuorokautta tai kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä määrätty tätä lyhyempi aika. Ilmoituksen käsittelevä viranomainen voi kuitenkin ilmoituksen johdosta tehtävässä päätöksessä sallia toimenpiteeseen ryhtymisen tai toiminnan aloittamisen edellä mainittua ajankohtaa aikaisemmin. (Katso liitteenä oleva kartta).

Toiminnanharjoittaja on ilmoittanut, että toiminnasta aiheutuva maksimiäänitaso 10 metrin etäisyydellä on arviolta 60 dB (A). Melua seurataan aistinvaraisesti. Lähimmät asuinkiinteistöt sijaitsevat noin 50 metrin päässä rakennuskohteesta.

Asianosaisille varataan mahdollisuus lausua kirjallinen mielipiteensä asiassa. Mielipide tulee toimittaa 23.5.2017 klo 14.00 mennessä sähköisesti osoitteeseen ymparistonsuojelu@sipoo.fi tai paperilla joko tuotuna Kuntalan Infoon (Iso Kylätie 18) tai postitse:

Sipoon kunta Ympäristönsuojelu, PL 7, 04131 Sipoo

Ilmoitusasiakirjat ovat nähtävillä 9.5. - 23.5.2017 välisenä aikana Kuntalan Infossa osoitteessa Iso Kylätie 18, Nikkilä. Kuntala on auki ma-ti klo 8.00–17.00, ke-to klo 8.00–15.30 ja pe klo 8.00–14.00.

Lisätietoja antaa vs. ympäristönsuojelutarkastaja Laura Kotilainen, laura.kotilainen@sipoo.fi, puh. 09 2353 6851.


Viimeksi muokattu
10.05.2017