< Kuulutukset
06.04.2017

Katusuunnitelmaehdotus E 3 Eriksnäsintie

Katusuunnitelmaehdotus vaiheessa olevalle E 3 Eriksnäsintien asemakaava-alueelle kevyen liikenteen väylän rakentamiseksi välille Hiekkamäentie–Lintukaaren eteläinen liittymä pidetään maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 §:n mukaisesti julkisesti nähtävänä Sipoon kunnassa, Iso Kylätie 18, Nikkilä, 7.4.–8.5.2017 välisenä aikana toimistonaukioloaikoina sekä kunnan kotisivuilla osoitteessa:

https://www.sipoo.fi/fi/asuminen_ja_ymparisto/katu-_ja_viheralueet/katujen_rakentaminen/nahtavilla_olevat_katusuunnitelmat

Mahdolliset katusuunnitelmaa koskevat muistutukset on toimitettava nähtävilläoloaikana Sipoon kunnan tekniselle valiokunnalle, PL 7, 04131 SIPOO tai kirjaamo@sipoo.fi. Lisätietoja katusuunnitelmasta antaa kuntatekniikan päällikkö Marika Kämppi, puh. 09 2353 6813, sähköpostiosoite: marika.kamppi@sipoo.fi.

Eriksnäsintien kaavaehdotus sekä kevyen liikenteen väylän suunnitelmat esitellään keskiviikkona 12.4. klo. 17.30–19.00 pidettävässä kaavanäyttelyssä Palvelutalo Lindassa. Amiraalintie 6, Söderkulla. Tervetuloa!

 

Tekninen valiokunta

Sipoossa 7.4.2017


Viimeksi muokattu
03.04.2017