< Kuulutukset
07.03.2017

Ilmoitus melua aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta, Sisco Asunnot Oy

Seuraava ilmoitus on vireillä Sipoon kunnan ympäristönsuojeluyksikössä:

Sisco Asunnot Oy on tehnyt 17.2.2017 ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen erityisen häiritsevää tilapäistä melua ja tärinää koskevan ilmoituksen louhinnasta ja paalutuksesta Sipoon Hansaksen alueella kiinteistöillä 753-419-4-1812 ja 753-419-4-1813, osoitteessa Apilakuja 3-5 01150 Sipoo. Kyseessä on talojen rakentamiseen liittyvä louhinta- ja paalutustyö. Työn arvioitu toteutusaika on välillä 1.3. – 31.5.2017. Toimenpiteeseen ei saa ryhtyä tai toimintaa aloittaa, ennen kuin ilmoituksen tekemisestä on kulunut 30 vuorokautta tai kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä määrätty tätä lyhyempi aika. Ilmoituksen käsittelevä viranomainen voi kuitenkin ilmoituksen johdosta tehtävässä päätöksessä sallia toimenpiteeseen ryhtymisen tai toiminnan aloittamisen edellä mainittua ajankohtaa aikaisemmin. (Katso liitteenä oleva kartta).

Toiminnanharjoittaja on ilmoittanut, että toiminnasta aiheutuva maksimiäänitaso 10 metrin etäisyydellä on arviolta 60 dB (A). Melua seurataan aistinvaraisesti. Lähimmät asuinkiinteistöt sijaitsevat noin 20 metrin päässä rakennuskohteesta.

Niille, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, varataan tilaisuus muistutusten tekemiseen ilmoituksen johdosta. Muutkin kuin edellä mainitut osapuolet voivat esittää mielipiteensä hakemuksen johdosta. Kirjalliset muistutukset ja mielipiteet tulee toimittaa viimeistään 16.3.2017 klo 14.00 mennessä sähköisesti osoitteeseen ymparistonsuojelu@sipoo.fi tai paperilla joko tuotuna Kuntalan Infoon (Iso Kylätie 18) tai postitse:

Sipoon kunta Ympäristönsuojelu, PL 7 04131 Sipoo

 

Ilmoitusasiakirjat ovat nähtävillä 7.3. - 16.3.2017 välisenä aikana Kuntalan Infossa osoitteessa Iso Kylätie 18, Nikkilä. Kuntala on auki ma-ti klo 8.00–17.00, ke-to klo 8.00–15.30 ja pe klo 8.00–14.00.

Lisätietoja antaa vs. ympäristönsuojelutarkastaja Laura Kotilainen, laura.kotilainen@sipoo.fi, puh. 09 2353 6851.


Viimeksi muokattu
07.03.2017