< Kuulutukset
18.03.2017

Avustukset kulttuuri- ja vapaa-aikatoimintaan 2017 sekä sosiaali- ja terveysalalla toimiville organisaatioille

AVUSTUKSET KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMINTAAN 2017

Hakuaika yhdistyksille, järjestöille ja ryhmille kulttuuri-, liikunta-, ja nuorisotoimintaan Timmi- ohjelmiston kautta 13.3. - 31.3.2017.

TAITEILIJA-APURAHA

Yksittäiselle sipoolaiselle ammattitaiteilijalle. Haku Timmi-ohjelmiston kautta 13.3. - 31.3.2017.

KIINTEISTÖVEROAVUSTUS

Sipoossa rekisteröidyt yleishyödylliset yhdistykset voivat hakea kiinteistöveroavustusta ylläpitämäänsä ja omistamaansa kiinteistöön. Avustusta haetaan Timmi-ohjelmiston kautta 31.3.2017 mennessä.

Lisätietoja osoitteesta: www.sipoo.fi>Kulttuuri- ja vapaa-aika/Yhdistykset ja avustukset

AVUSTUKSET SOSIAALI- JA TERVEYSALALLA TOIMIVILLE ORGANISAATIOILLE

Hakemuksesta on käytävä ilmi toiminnan laatu, kustannukset ja muut seikat, jotka voivat vaikuttaa avustuksen suuruuteen. Mikäli toiminta käsittää myös muita paikkakuntia, on hakemuksesta erityisesti ilmettävä, missä määrin toiminta tapahtuu Sipoossa.

Vapaamuotoinen hakemus osoitetaan sosiaali- ja terveysosastolle.

Hakuaika sosiaali- ja terveystoimintaan 31.3 klo 14:00 asti.

Lisätietoja; Marina Forsström, puh. 2353 6514

 

Vapaa-ajanjaosto

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Sipoossa 1.3.2017


Viimeksi muokattu
20.03.2017