< Kuulutukset
21.02.2017

Katusuunnitelmaehdotus, N 40

Katusuunnitelmaehdotus asemakaava-alueella N40 Sipoon Jokilaaksossa sijaitsevan Uudensillantien uudelleenrakentamiseksi pidetään maankäyttö- ja rakennus-asetuksen 43 §:n mukaisesti julkisesti nähtävänä Sipoon kunnassa, Iso Kylätie 18, Nikkilä, 22.2. – 8.3.2017 välisenä aikana toimiston aukioloaikoina sekä kunnan kotisivuilla osoitteessa: https://www.sipoo.fi/fi/asuminen_ja_ymparisto/katu-_ja_viheralueet/katujen_rakentaminen/nahtavilla_olevat_katusuunnitelmat.

Mahdolliset katusuunnitelmaa koskevat muistutukset on toimitettava nähtävillä oloaikana Sipoon kunnan tekniselle valiokunnalle, PL 7, 04131 SIPOO tai kirjaamo@sipoo.fi

 

Tekninen valiokunta

Sipoo 22.2.2017


Viimeksi muokattu
17.02.2017