< Kuulutukset
17.02.2017

Ilmoitus melua aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta, YIT Rakennus Oy

Seuraava ilmoitus on vireillä Sipoon kunnan ympäristönsuojeluyksikössä:

YIT Rakennus Oy on tehnyt 7.2.2017 ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen erityisen häiritsevää tilapäistä melua ja tärinää koskevan ilmoituksen paalutuksesta Sipoon Nikkilässä kiinteistöllä Sibbo Torg 753-423-0002-0229, osoitteessa Iso Kylätie 21-23 04310 Sipoo. Kyseessä on rakentamiseen liittyvä teräsbetonipaalutustyö. Paalutustyö on tarkoitus toteuttaa välillä 27.2.2017 – 17.3.2017. Toimenpiteeseen ei saa ryhtyä tai toimintaa aloittaa, ennen kuin ilmoituksen tekemisestä on kulunut 30 vuorokautta tai kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä määrätty tätä lyhyempi aika. Ilmoituksen käsittelevä viranomainen voi kuitenkin ilmoituksen johdosta tehtävässä päätöksessä sallia toimenpiteeseen ryhtymisen tai toiminnan aloittamisen edellä mainittua ajankohtaa aikaisemmin. (Katso liitteenä oleva kartta).

Toiminnanharjoittaja on ilmoittanut, että toiminnasta aiheutuva maksimiäänitaso 10 metrin etäisyydellä on arviolta 80 dB (A). Melua seurataan aistinvaraisesti. Lähimmät asuinkiinteistöt sijaitsevat noin 20 metrin päässä paalutuskohteesta.

Niille, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, varataan tilaisuus muistutusten tekemiseen ilmoituksen johdosta. Muutkin kuin edellä mainitut osapuolet voivat esittää mielipiteensä hakemuksen johdosta. Kirjalliset muistutukset ja mielipiteet tulee toimittaa viimeistään 28.2.2017 klo 14.00 mennessä sähköisesti osoitteeseen ymparistonsuojelu@sipoo.fi tai paperilla joko tuotuna Kuntalan Infoon (Iso Kylätie 18) tai postitse:

Sipoon kunta Ympäristönsuojelu, PL 7, 04131 Sipoo

Ilmoitusasiakirjat ovat nähtävillä 17.2. - 28.2.2017 välisenä aikana Kuntalan Infossa osoitteessa Iso Kylätie 18, Nikkilä. Kuntala on auki ma-ti klo 8.00–17.00, ke-to klo 8.00–15.30 ja pe klo 8.00–14.00.

Lisätietoja antaa vs. ympäristönsuojelutarkastaja Laura Kotilainen, laura.kotilainen@sipoo.fi, puh. 09 2353 6851.


Viimeksi muokattu
17.02.2017