Valtuuston tehtävät

Kuntalain 13. §:n mukaan valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta.

Valtuuston tulee:
1) päättää toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista
2) päättää hallinnon järjestämisen perusteista
3) päättää talouden ja rahoituksen perusteista sekä hyväksyä talousarvio
4) päättää kunnan palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista
5) päättää kunnan liikelaitokselle asetettavista toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista
6) päättää takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta
7) valita jäsenet kunnan toimielimiin, jollei jäljempänä toisin säädetä
8) päättää luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista
9) valita tilintarkastajat
10) hyväksyä tilinpäätös ja päättää vastuuvapaudesta sekä
11) päättää muista valtuuston päätettäviksi säädetyistä ja määrätyistä asioista.

Valtuuston työjärjestys

Valtuuston kokoonpano

Sipoon valtuustossa on 43 jäsentä: 27 miestä ja 16 naista. Valtuuston toimikautena 2013–2016 ovat seuraavat ryhmät edustettuina: Ruotsalainen Kansanpuolue (17 jäsentä), Kokoomus (9), Sipoon Keskusta valtuustoryhmä (4), Yhteinen Sipoomme (2), Sosialidemokraatit (5), Vihreät (3), Perussuomalaiset (2), Politiikasta Iloa (1).

Christel Liljeström, puheenjohtaja
Heikki Vestman, I varapuheenjohtaja
Mia Suominen, II varapuheenjohtaja
Rauno Haapaniemi, III varapuheenjohtaja

Valtuusto kokoontuu Wessman -salissa, Nikkilässä. Valtuuston kokoukset ovat julkisia, ts. kuntalaiset ovat tervetulleita seuraamaan kokouksia.

Valtuuston kokoukset videoidaan ja esitetään reaaliaikaisina Internetissä. Tallenteita voi katsoa myös jälkikäteen.
Katso www.mirule.org/Sipoo.

Valtuustoryhmien puheenjohtajat

Ruotsalainen kansanpuolue
Lindqvist Kaj, kaj.lindqvist(at)sipoo.fi

Kokoomus
Vestman Heikki, heikki.vestman(at)sipoo.fi

Sipoon keskusta valtuustoryhmä
Timo Rope, timo.rope(at)sipoo.fi

Yhteinen Sipoomme
Nyberg Kasper, kasper.nyberg(at)sipoo.fi

Sosialidemokraatit
Virtanen Tapio, tapio.virtanen(at)sipoo.fi

Vihreät
Mattila Marketta, marketta.mattila(at)sipoo.fi

Perussuomalaiset
Hursti Jari, jari.hursti(at)sipoo.fi

Politiikasta Iloa
Rope Maarit, maarit.rope(at)sipoo.fi

Kevään kokousaikataulu 2017

maanantaina 30. tammikuuta
maanantaina 13. maaliskuuta
maanantaina 24. huhtikuuta
maanantaina 22. toukokuuta

Valtuuston pöytäkirjat pidetään nähtävillä Hallintopalvelut-yksikössä Kuntalan aukioloaikana kahdeksantena päivänä kokouksen jälkeen.

På svenska

Viimeksi muokattu 28.02.2017