Kunnanhallituksen tehtävät

Kunnan hallintosäännön mukaan kunnanhallituksen tehtävänä on
1) valmistella valtuustolle ehdotukset kunnan keskeisiksi tavoitteiksi ja strategioiksi
2) johtaa kunnan toimintaa ja hallintoa
3) ohjata talousarvion, taloussuunnitelman ja pitkän aikavälin suunnitelmien valmistelua siten, että tavoitteet voidaan saavuttaa käytettävissä olevat resurssit huomioonottaen
4) huolehtia siitä, että eri sektoreiden välinen yhteistyö toimii sekä vastata toiminnan koordinoinnista.

Kunnanhallituksen kokoopano

Kunnanhallituksessa on yksitoista jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Kunnanhallituksen jäseneksi ja varajäseneksi valitaan vain valtuutettuja ja varavaltuutettuja. Puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajiksi valitaan vain valtuutettuja. Kunnanhallituksen toimikausi on kaksi vuotta.

Jäsenet (ja varajäsenet) vuosina 2015-2016
Ari Oksanen, puheenjohtaja, KOK (Virpi Karjalainen, KOK)
Kaj Lindqvist, I varapuheenjohtaja, RKP (Mari Berg, RKP)
Clara Lindqvist, II varapuheenjohtaja, YSI (Kasper Nyberg, YSI)
Rolf Björkell, RKP (Richard Sundman, RKP)
Thomas Elfgren, RKP (Christer Silén, RKP)
Kicka Lindroos, RKP (Maria Liljeström, RKP)
Anna Abrahamsson, RKP (Stefan Sandström, RKP)
Jari Hursti, PS (Kristiina Ovaskainen, PS)
Marja Manninen-Ollberg, KOK (Mandi Alaterä, KOK)
Maarit Rope, Politiikasta Iloa (Sami Virpiö, KESK)
Kjell Grönqvist, SDP (Tapio Virtanen, SDP)

Kunnanhallituksien jäsenten yhteystiedot tästä

Kunnanhallituksen kevään kokousaikataulu 2017 ja pöytäkirjat

17.1.2017, 31.1.2017, 28.2.2017, 14.3.2017, 28.3.2017, 11.4.2017, 25.4.2017, 9.5.2017 ja 30.5.2017

Kokoukset alkavat klo 16.30
 
Kunnanhallituksen pöytäkirjat ovat nähtävillä Hallintopalvelut-yksikössä Kuntalan aukioloaikana kahdeksantena päivänä kokouksen jälkeen.

Kunnanhallituksen sihteerinä toimii kunnansihteeri Peter Stenvall, puh 09 2353 6210

Viimeksi muokattu 13.02.2017